ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 19 Issue : 6
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
The effect of modified Blalock-Taussig shunt anastomosis angle and pulmonary artery diameter on pulmonary flow [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-54810 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.54810  

The effect of modified Blalock-Taussig shunt anastomosis angle and pulmonary artery diameter on pulmonary flow

Ahmet Arnaz1, Şenol Pişkin2, Gökçe Nur Oğuz2, Yusuf Yalçınbaş3, Kerem Pekkan2, Tayyar Sarıoğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey
2Department of Mechanical Engineering, Koç University, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Bakirkoy Hospital, Istanbul, Turkey

Purpose: This study aimed to identify the best graft-to-pulmonary artery (PA) anastomosis angle measuring pulmonary blood flow, wall shear stress (WSS), and shunt flow.
Methods: A tetralogy of Fallot with pulmonary atresia computer model was used to study three different modified Blalock-Taussig shunt (mBTS) anastomosis angle configurations with three different PA diameter configuration. Velocity and WSS were analysed and the flow rates at the right PA (RPA) and left PA (LPA) were calculated.
Results: In the case of RPA: 4mm, LPA: 8mm vertical shunt angle produces the highest total flow in all of the configurations. In the RPA larger diameter than the LPA group, the left-leaning shunt produced the lowest PA flow whereas in the LPA larger diameter than the RPA group, the right-leaning shunt produced the lowest PA flow. Therefore, the shunt anastomosis should not be leaned through the narrow side of the PA in order to reach best flow. As the flow inside the shunt increased, the WSS also increased due to enhanced velocity gradients.
Conclusions: The anastomosis angle between the conduit and PAs affects the flow to the PAs. Vertical anastomosis configurations increase the total PA flow; thus, these configurations are preferable to leaned anastomosis conduit configurations.

Keywords: Modified Blalock-Taussig shunt, Shunt thrombosis, Computational fluid dynamics, Navier-Stokes equations, Haemodynamic, Simulations


Modifiye Blalock-Taussig şant anastamoz açısı ve pulmoner arter çapının pulmoner akım üzerine etkisi

Ahmet Arnaz1, Şenol Pişkin2, Gökçe Nur Oğuz2, Yusuf Yalçınbaş3, Kerem Pekkan2, Tayyar Sarıoğlu1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul
3Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma ile pulmoner kan akımı, duvar kayma gerilmesi (WSS) ve şant akımı değerlendirilerek en iyi greft-pulmoner arter (PA) anastomoz açısının saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Fallot Tetralojisi ve pulmoner atrezisi bilgisayar modeli ile üç farklı PA çap yapılandırması ve üç değişik modifiye Blalock-Taussig şant (mBTS) anastomoz açısı konfigürasyonu incelenmek üzere kullanıldı. Akım ve WSS analiz edildi, sağ PA (RPA) ve sol PA (LPA) debi değerleri hesaplandı.
Bulgular: RPA: 4mm, LPA: 8mm durumunda dik şant açısı tüm konfigürasyonlarda en yüksek toplam akışı üretti. RPA çapının LPA'dan daha geniş olduğu durumda sola eğimli şantta en düşük PA akım elde edilirken, LPA çapının RPA'dan daha geniş olduğu durumda ise sağa eğimli şantta en düşük akım elde edilmektedir. Bu nedenle, en iyi akımı elde etmek için şant ile PA arasındaki açı dar olan PA tarafına yönlendirilmemelidir. Şant içerisindeki akım arttıkça, hız artışı nedeniyle WSS de arttı.
Sonuç: Greft ile PA'ler arasındaki anastomoz açısı PA'e olan akımı etkilemektedir. Dik anastomoz açılı konfigürasyonlarda toplam PA akımı artmıştır ve bu nedenle, bu konfigürasyonların tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Modifiye Blalock-Taussig şant, Şant trombozis, Bilgisayarlı akışkanlar dinamiği, Navier-Stokes denklemleri, Hemodinamik, Simülasyonlar
Corresponding Author: Ahmet Arnaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology