ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchAssociation of the rs10757274 SNP with coronary artery disease in a small group of a Pakistani population [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(9): 709-715 | DOI: 10.5152/akd.2014.5470

Association of the rs10757274 SNP with coronary artery disease in a small group of a Pakistani population

Syed Kashif Nawaz1, Aasma Noreen1, Asima Rani1, Memoona Yousaf1, Muhammad Arshad1
Department of Biological Sciences, University of Sargodha; Sargodha-Pakistan

Objective: The present study aimed to investigate the association between the rs10757274 SNP (present on locus 9p21 in the gene for CDKN2B-AS1) and coronary artery disease (CAD) in a local population of Pakistan. Methods: It was a case-control study. An allele-specific PCR-based strategy was used for the identification of genotypes. A total of 350 samples were used for the investigation, out of which 220 samples were CAD patients and 130 samples were normal healthy individuals. Effects of parameters, like family history of CAD, smoking, presence of diabetes, and hypertension, in changing the chances of CAD were studied. Odds ratio was estimated with 95% confidence interval. Results: A strong association was observed between CAD and factors, like smoking (OR: 1.666; 95% CI: 1.042-2.664), presence of hypertension (OR: 26.55; 95% CI: 15.95-44.20), diabetes (OR: 3.009; 95% CI: 1.841-4.920), and family history of CAD (OR: 4.9; 95% CI: 2.965-8.099). Results for the association between the genotype on the basis of rs10757274 showed a strong association between the GG genotype and the occurrence of CAD (OR: 9.603; 95% CI: 5.746-16.05). Conclusion: The present results suggest the importance of the 9p21 locus in modulating the chances of CAD.

Keywords: CAD, genotype, rs10757274, Pakistan, hypertension, familial CAD, smoking, diabetes, SNP

Küçük bir grup Pakistanlı popülasyonda koroner arter hastalığı ile SNP rs10757274 ilişkisi

Syed Kashif Nawaz1, Aasma Noreen1, Asima Rani1, Memoona Yousaf1, Muhammad Arshad1
Department of Biological Sciences, University of Sargodha; Sargodha-Pakistan

Amaç: Bu çalışmada Pakistan’ın bölgesel popülasyonunda koroner arter hastalığı (KAH) ile SNP rs10757274 (CDKN2B-AS1 geninde lokus 9p21’de bulunur) arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. Yöntemler: Genotiplerin tanımlanması için allel spesifik PCR’a dayanan strateji kullanıldı. Toplam 350 örnek araştırma için kullanıldı. Bunlardan, 220 örnek KAH hastası ve 130 örnek normal sağlıklı bireylerden idi. Ailede KAH öyküsü, sigara, diyabet ve hipertansiyon varlığı gibi parametrelerin KAH şansını değiştirmedeki etkileri incelendi. Bulgular: KAH ve faktörler arasında güçlü bir ilişki gözlendi: sigara (OR: 1,666; 95% CI: 1,042 -2.664), hipertansiyon varlığı (OR: 26,55; 95% CI: 15,95-44,20), diyabet (OR: 3,009; 95% CI: 1,841- 4,920) ve ailede KAH öyküsü (OR: 4,9; 95% CI: 2,965-8,099). Rs 10757274 temelinde genotip ile ilişki için sonuçlar GG genotipi ve KAH oluşumu arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi (OR: 9,603; 95% CI: 5,746 -16,05). Sonuç: Mevcut sonuçlar KAH şansını modüle etmede 9p21 lokusun önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: KAH, genotip, Rs10757274, Pakistan, hipertansiyon, ailesel KAH, sigara, diyabet, SNP

Syed Kashif Nawaz, Aasma Noreen, Asima Rani, Memoona Yousaf, Muhammad Arshad. Association of the rs10757274 SNP with coronary artery disease in a small group of a Pakistani population. Anatol J Cardiol. 2015; 15(9): 709-715