ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 12 Issue : 7 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology A rare interventricular mass like view-fibrosis [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(7): 5038-5039 | DOI: 10.5152/akd.2012.208

A rare interventricular mass like view-fibrosis

Ahmet Göktuğ Ertem1, Tolga Han Efe2, Harun Kılıç3, Ekrem Yeter4
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara-Türkiye
2Clinic of Cardiology, Atatürk Education and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Clinic of Cardiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Ankara-Turkey
4Clinic of Cardiology, Ministry of Health Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Educational Hospital, Ankara-Turkey


Ahmet Göktuğ Ertem, Tolga Han Efe, Harun Kılıç, Ekrem Yeter. A rare interventricular mass like view-fibrosis. Anatol J Cardiol. 2012; 12(7): 5038-5039