ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Successful AVNRT ablation in a female patient with left isomerism [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-89026

Successful AVNRT ablation in a female patient with left isomerism

Gökay Nar, Alperen Emre Akgün
Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Denizli

Keywords: Left Isomerism, AVNRT, ablation

Sol izomerizmli kadın hastada başarılı AVNRT ablasyonu

Gökay Nar, Alperen Emre Akgün
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli

Anahtar Kelimeler: Sol izomerizm, AVNRT, AblasyonCorresponding Author: Gökay Nar, Türkiye