ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchDecompression of the left heart chambers via atrial flow regulator: A new insight into heart failure treatment [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 5017-5018 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.05949

Decompression of the left heart chambers via atrial flow regulator: A new insight into heart failure treatment

Uğur Nadir Karakulak, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret Aytemir
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey

Keywords: Atrial flow regulator, heart failure, imaging

Atriyal Akım Düzenleyici ile Sol Kalp Bolşuklarının Dekompresyonu: Kalp Yetmezliği Tedavisine Yeni Bir Bakış

Uğur Nadir Karakulak, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Atriyal akım düzenleyici, kalp yetmezliği, görüntüleme

Uğur Nadir Karakulak, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret Aytemir. Decompression of the left heart chambers via atrial flow regulator: A new insight into heart failure treatment. Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 5017-5018

Corresponding Author: Uğur Nadir Karakulak, Türkiye