ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchA bicuspid aortic valv sign in ascending aorta: An acute circumferential type 1 aortic dissection with intimo-intimal intussusception [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 5021-5021 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.12901

A bicuspid aortic valv sign in ascending aorta: An acute circumferential type 1 aortic dissection with intimo-intimal intussusception

İbrahim Altun1, Özcan Başaran1, Oğuzhan Çelik1, İlknur Altun2, Buğra Harmandar3
1Department of Cardiology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
2Department of Radiology, Mugla Training And Research Hospital, Mugla
3Department of Cardiovascular Surgery, Mugla Sitki Kocman University, Mugla

Keywords: Chest pain, Cardiac CT, Circumferential dissection, Intimo-intimal Intussusception, Type 1 Aortic dissection,

Asendan aortada biküspid aort kapak işareti: Intimo-intimal intussepsiyonlu Akut çevresel tip 1 Aort diseksiyonu

İbrahim Altun1, Özcan Başaran1, Oğuzhan Çelik1, İlknur Altun2, Buğra Harmandar3
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla
2Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla
3Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Muğla

Anahtar Kelimeler: Çevresel diseksiyon, Göğüs ağrısı, Intimo-intimal Intussepsiyon, Kardiyak BT, Tip 1 Aort diseksiyonu

İbrahim Altun, Özcan Başaran, Oğuzhan Çelik, İlknur Altun, Buğra Harmandar. A bicuspid aortic valv sign in ascending aorta: An acute circumferential type 1 aortic dissection with intimo-intimal intussusception. Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 5021-5021

Corresponding Author: İbrahim Altun, Türkiye