ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Is there a relationship between serum paraoxonase level and epicardial fat tissue thickness? [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 115-120 | DOI: 10.5152/akd.2014.4742

Is there a relationship between serum paraoxonase level and epicardial fat tissue thickness?

Ahmet Göktuğ Ertem1, Ali Erayman2, Tolga Han Efe3, Bilge Duran Karaduman4, Halil İbrahim Aydın5, Mehmet Bilge4
1Clinic of Cardiology, Ankara Penal Instution Campus State Hospital, Ankara-Turkey
2Clinic of Cardiology, Pazarcık State Hospital, Kahramanmaraş-Turkey
3Clinic of Cardiology, Muş State Hospital, Muş-Turkey
4Department of Cardiology, Ankara Ataturk Education and Research Hospital, Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Fatih University, Ankara-Turkey

Objective: This study aimed to show the relationship between serum paraoxonase 1 level and the epicardial fat tissue thickness. Methods: Two hundred and seven patients without any atherosclerotic disease history were included in this cross-sectional observational study. Correlation analysis was performed to determine the correlation between epicardial fat tissue thickness, which was measured by echocardiography and serum paraoxonase 1 level. Also correlation analysis was performed to show correlation between patients’ clinical and laboratory findings and the level of serum paraoxonase 1 (PON 1) and the epicardial fat tissue thickness. Pearson and Spearman test were used for correlation analysis. Results: No linear correlation between epicardial fat tissue thickness and serum PON 1 found (correlation coefficient: -0.127, p=0.069). When epicardial fat tissue thickness were grouped as 7 mm and over, and below, and 5 mm and over, and below, serum PON 1 level were significantly lower in ≥7 mm group (PON1: 168.9 U/L) than <7 mm group (PON 1: 253.9 U/L) (p<0.001). Also hypertension prevalence was increased in ≥7 mm group (p=0.001). Serum triglyceride was found to be higher in ≥7 mm group (p=0.014), body mass index was found higher in ≥5 mm group (p=0.006). Conclusion: Serum PON 1level is not correlated with the epicardial fat tissue thickness. But PON 1 level is lower in patients with epicardial fat tissue thickness 7 mm and over. Therefore, increased atherosclerosis progression can be found among patients with 7 mm and higher epicardial fat tissue thickness.

Keywords: echocardiography, epicardial fat tissue, serum paraoxonase 1 level

Serum paraoksonaz düzeyi ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı arasında ilişki var mıdır?

Ahmet Göktuğ Ertem1, Ali Erayman2, Tolga Han Efe3, Bilge Duran Karaduman4, Halil İbrahim Aydın5, Mehmet Bilge4
1Clinic of Cardiology, Ankara Penal Instution Campus State Hospital, Ankara-Turkey
2Clinic of Cardiology, Pazarcık State Hospital, Kahramanmaraş-Turkey
3Clinic of Cardiology, Muş State Hospital, Muş-Turkey
4Department of Cardiology, Ankara Ataturk Education and Research Hospital, Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Fatih University, Ankara-Turkey

Amaç: Bu çalışmada serum paraoksonaz 1 düzeyi ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı arasındaki ilişkiyi göstermeye çalıştık. Yöntemler: Bu gözlemsel ve kesitsel çalışmaya herhangi bir aterosklerotik hastalık öyküsü olmayan 207 hasta alındı. Ekokardiyografi ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ölçülerek, serum paraoksonaz 1 (PON 1) düzeyi ile arasındaki korelasyonu göstermek amacıyla korelasyon analizi yapıldı. Ayrıca hastaların klinik ve laboratuvar bulguları ile serum PON 1 düzeyi ve epikardiyal yağ dokusu kalınlığı arasında da korelasyon analizi yapıldı. Gruplar arası korelasyonu göstermek amacıyla Pearson testi ve Spearman testi uygulandı. Bulgular: Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile serum paraoksonaz düzeyi arasında lineer korelasyon izlenmedi (korelasyon katsayısı: -0,127, p=0,069). Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı 7 mm ve 5 mm birimlerinin altı ve üstü olarak gruplanacak olursa, serum PON 1 düzeyi ≥7 mm olan grupta (PON 1 düzeyi: 168,9 U/L), <7 mm grubuna (PON 1 düzeyi: 253,9 U/L) göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,001). Ayrıca hipertansiyon prevalansı, epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ≥7 mm olan grupta daha fazlaydı (p=0,001). Serum trigliserit düzeyi ise epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ≥7 mm olan grupta daha yüksekti (p=0,014) ve vücut kitle indeksi ise epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ≥ 5 mm olan grupta daha yüksekti (p=0,006). Sonuç: Serum PON 1 düzeyi, epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile korele değildi. Fakat serum paraoksonaz düzeyi epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ≥7 mm olan grupta daha düşüktü. Bu nedenden dolayı epikardiyal yağ dokusu kalınlığı 7 mm ve üzeri olanlarda artmış ateroskleroz progresyonu izlenebilir.

Anahtar Kelimeler: ekokardiyografi, epikardiyal yağ dokusu, serum paraoksonaz 1 düzeyi

Ahmet Göktuğ Ertem, Ali Erayman, Tolga Han Efe, Bilge Duran Karaduman, Halil İbrahim Aydın, Mehmet Bilge. Is there a relationship between serum paraoxonase level and epicardial fat tissue thickness?. Anatol J Cardiol. 2014; 14(2): 115-120
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.