ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Long-term safety and efficacy of right ventricular outflow tract pacing in patients with permanent pacemakers [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 350-353

Long-term safety and efficacy of right ventricular outflow tract pacing in patients with permanent pacemakers

Okan Erdoğan1, Meryem Aktöz2, Armağan Altun2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Marmara, İstanbul
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Trakya, Edirne, Turkey

Objective: The aim of the present study was to investigate long-term safety and change in pacing parameters of right ventricular outflow tract (RVOT) pacing.
Methods: This prospectively designed controlled clinical study comprised patients in Group 1 (n= 16) and Group 2 (n= 16) who were paced in RVOT and right ventricular apex (RVA), respectively, and were selected from patients with permanent pacemakers who were routinely followed up at our pacemaker clinic. Commercially available active fixation leads were used in all patients. Pacing parameters were compared at implant and long-term follow-up visits. Statistical analyses were performed using Pearson Chi-Square, nonparametric Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed Ranks tests.
Results: The mean duration of follow-up was 38.3±18.0 months for RVOT and 30.4±20.0 months for RVA (p=0.255). Impedance values, pacing thresholds and R wave amplitudes measured at implant and last pacemaker check did not significantly differ between RVOT and RVA pacing groups. There was no lead dislodgment or any other procedure related complication during follow-up.
Conclusion: Right ventricular outflow tract pacing site is safe and pacing impedance and threshold values are comparable with conventional RVA pacing in the long-term.

Keywords: Right ventricular outflow tract, pacing, sensing, impedance, complication, threshold

Kalıcı kalp pili olan hastalarda sağ ventrikül çıkış yolu uyarı yerinin uzun dönem etkinliği ve emniyeti

Okan Erdoğan1, Meryem Aktöz2, Armağan Altun2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Marmara, İstanbul
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Trakya, Edirne, Turkey

Yöntemler: Prospektif, kontrollü bu klinik çalışmada kalp pili polikliniğinde takip edilen ve sağ ventrikül çıkış yoluna ventrikül elektrodunun yerleştirildiği 16 hasta (Grup 1) ile apikal pozisyona yerleştirilen 16 hasta (Grup 2) karşılaştırıldı. Tüm hastalarda çeşitli firmaların aktif elektrodu kullanılmıştı. Grup içi ve gruplar arası eşik değerleri, direnç ölçümleri ve R dalga boyları implantasyon esnasında ve geç dönemde karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz Ki-kare, Mann-Whitney U ve Wilcoxon Rank testleri ile yapıldı.
Bulgular: Uzun dönem takip süreleri Grup 1’de ortalama 38.3±18.0 ay ve Grup 2’de 30.4±20.0 ay olarak bulundu (p=0.255). Eşik değerleri, direnç ölçümleri ve R dalga boyları her iki grup arasında erken ve geç dönemde benzer bulundu. Uzun dönemde işleme bağlı komplikasyon ve elektrod problemi gözlenmedi.
Sonuç: Uzun dönem takipte kalıcı kalp pili olan hastalarda sağ ventrikül çıkış yolu uyarı yeri emniyetli gözükmekte ve apikal uyarı yeriyle karşı- laştırıldığında da benzer eşik ve direnç ölçüm değerleri göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağ ventrikül çıkış yolu, kalp pili, eşik, direnç, komplikasyon

Okan Erdoğan, Meryem Aktöz, Armağan Altun. Long-term safety and efficacy of right ventricular outflow tract pacing in patients with permanent pacemakers. Anatol J Cardiol. 2008; 8(5): 350-353

Corresponding Author: Okan Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of Cardiology