ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchPercutaneous Treatment of Right Ventricular Rupture with ADO II device via the Subxiphoid Pericardial Window; After Percutaneous Treatment of Cardiac Tamponade [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 360-362 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.37863

Percutaneous Treatment of Right Ventricular Rupture with ADO II device via the Subxiphoid Pericardial Window; After Percutaneous Treatment of Cardiac Tamponade

Elnur Alizade, Cemalettin Yılmaz, İsmail Balaban, Zeki Şimşek, Mustafa Ferhat Keten
Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Heart Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Keywords: Pericardiocentesis, Right ventriculary rupture, percutaneous treatment of right ventricular rupture

Kardiyak Tamponadın Perkütan Tedavisi Sonrası Gelişen Sağ Ventrikül Rüptürünün ADO-II Cihazı İle Subksifoid Perikardial Pencereden Perkütan Tedavisi

Elnur Alizade, Cemalettin Yılmaz, İsmail Balaban, Zeki Şimşek, Mustafa Ferhat Keten
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştıma Hastanesi- Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: perikardiyosentez, sağ ventrikül rüptürü, sağ ventrikül rüptürünün perkütan tedavisiElnur Alizade, Cemalettin Yılmaz, İsmail Balaban, Zeki Şimşek, Mustafa Ferhat Keten. Percutaneous Treatment of Right Ventricular Rupture with ADO II device via the Subxiphoid Pericardial Window; After Percutaneous Treatment of Cardiac Tamponade. Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 360-362

Corresponding Author: Elnur Alizade, Türkiye