ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 7 Year : 2021
Quick SearchUnexpected cause of involuntary muscle movements: Reel syndrome [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 515-516 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.38445

Unexpected cause of involuntary muscle movements: Reel syndrome

Görkem Kuş, Göksel Cağırcı, Çağın Mustafa Üreyen, Nermin Bayar, Şakir Arslan
Department of Cardiology, Antalya Training and Research Hospital; Antalya-Turkey

Keywords: Reel syndrome,, Involuntary muscle movement,, pacemaker dysfunction

İstemsiz Kas Hareketlerinin Alışılmadık Nedeni: Reel Sendromu

Görkem Kuş, Göksel Cağırcı, Çağın Mustafa Üreyen, Nermin Bayar, Şakir Arslan
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya, Turkey

Anahtar Kelimeler: Reel sendromu, istemsiz kas hareketi, pil disfonksiyonu

Görkem Kuş, Göksel Cağırcı, Çağın Mustafa Üreyen, Nermin Bayar, Şakir Arslan. Unexpected cause of involuntary muscle movements: Reel syndrome. Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 515-516

Corresponding Author: Görkem Kuş, Türkiye