ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Noninvasive cardiac imaging for the diagnosis of coronary artery disease in women [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2014; 14(8): 741-746 | DOI: 10.5152/akd.2014.5406

Noninvasive cardiac imaging for the diagnosis of coronary artery disease in women

Uğur Canpolat1, Necla Özer2
1Cardiology Clinic, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey

Cardiovascular diseases are the foremost cause of morbidity and mortality for both genders worldwide. Appropriate diagnostic tests with increased accuracy and safety provide the decisive relationship between diagnosis and treatment of coronary artery disease (CAD). However, it has been known that women at risk for occurrence of CAD are less often conducted for the proper diagnostic tests compared to men. Many noninvasive diagnostic modalities (exercise/stress electrocardiogram, echocardiography, nuclear imaging, magnetic resonance imaging and coronary computerized tomography) are available for this purpose in the women. In this review, we present the current data on the role of both conventional and modern noninvasive diagnostic tests in the assessment of women with CAD suspicion.

Keywords: coronary artery disease, women, noninvasive imaging techniques

Kadınlarda koroner arter hastalığı teşhisinde noninvaziv kardiyak görüntüleme

Uğur Canpolat1, Necla Özer2
1Cardiology Clinic, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Hacettepe University; Ankara-Turkey

Kardiovasküler hastalıklar dünya çapında her iki cinste de morbidite ve mortalitenin en başta gelen nedenidir. Yüksek doğruluk ve güvenliği olan uygun tanısal testler koroner arter hastalığının (KAH) tanısı ve tedavisi arasındaki önemli bağlantıyı sağlamaktadır. Bununla birlikte, KAH riski altındaki kadınlar erkeklere göre daha az sıklıkta uygun tanısal testlere yönlendirilmektedir. Kadınlarda bu amaç için birçok noninvaziv tanısal yöntem (egzersiz/stres elektrokardiyogram, ekokardiyografi, nükleer görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme ve koroner bilgisayarlı tomografi) bulunmaktadır. Bu derlemede, KAH şüphesi bulunan kadınların değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel ve modern noninvaziv tanısal testlerin rolüne ilişkin güncel veriler gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: koroner arter hastalığı, kadın, noninvaziv görüntüleme teknikleri

Uğur Canpolat, Necla Özer. Noninvasive cardiac imaging for the diagnosis of coronary artery disease in women. Anatol J Cardiol. 2014; 14(8): 741-746
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of Cardiology