ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Time delays in each step from symptom onset to treatment in acute myocardial infarction: Results from a nation-wide TURKMI registry [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 294-303 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.39797

Time delays in each step from symptom onset to treatment in acute myocardial infarction: Results from a nation-wide TURKMI registry

Mustafa Kemal Erol1, Meral Kayıkçıoğlu2, Mustafa Kılıçkap3, Arda Güler4, Önder Öztürk5, Burcu Tuncay6, Sinan İnci7, İsmail Balaban8, Fatih Tatar9, Ömer Faruk Çırakoğlu10, Emine Gazi11, Eftal Murat Bakırcı12, Çağrı Yayla13, Mehmet Ali Astarcıoğlu14, Bilge Duran Karaduman15, Ekrem Aksu16, Yakup Alsancak17, Nadir Emlek18, Mustafa Kürşat Tigen19, Nihan Turhan Cağlar20, Ramazan Düz21, Mehmet Inanir22, Öner Özdoğan23, Oğuz Yavuzgil2
1Department Of Cardiology, Şişli International Kolan Hospital; Istanbul-Turkey
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ege University; İzmir-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara University; Ankara-Turkey
4Department of Cardiology, Health Science University, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
5Department of Cardiology, Health Science University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital; Diyarbakır-Turkey
6Department of Cardiology, Health Science University, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital; Bursa-Turkey
7Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Aksaray University; Aksaray-Turkey
8Department of Cardiology, Health Science University, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
9Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bülent Ecevit University; Zonguldak-Turkey
10Department of Cardiology, Health Science University, Ahi Evran Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; Trabzon-Turkey
11Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Onsekiz Mart University; Çanakkale-Turkey
12Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Erzincan Binali Yıldırım University; Erzincan-Turkey
13Department of Cardiology, Health Science University, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
14Department of Cardiology, Dumlupınar University, Evliya Çelebi Training and Research Hospital; Kütahya-Turkey
15Department of Cardiology, Yıldırım Beyazıt University, Atatürk Training and Research Hospital; Ankara-Turkey
16Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Sütçü İmam University; Kahramanmaras-Turkey
17Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University; Konya-Turkey
18Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University; Rize-Turkey
19Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Marmara University; İstanbul-Turkey
20Department of Cardiology, Health Science University, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
21Department of Cardiology, Health Science University, Van Training and Research Hospital; Van-Turkey
22Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Abant İzzet Baysal University; Bolu-Turkey
23Department of Cardiology, Health Science University, Tepecik Training and Research Hospital; İzmir-Turkey

Objective: In this study, we aimed to analyze the TURKMI registry to identify the factors associated with delays from symptom onset to treatment that would be the focus of improvement efforts in patients with acute myocardial infarction (AMI) in Turkey.
Methods: The TURKMI study is a nation-wide registry that was conducted in 50 centers capable of 24/7 primary percutaneous coronary intervention (PCI). All consecutive patients (n=1930) with AMI admitted to coronary care units within 48 hours of symptom onset were prospectively enrolled during a predefined 2-week period between November 1, 2018, and November 16, 2018. All the patients were examined in detail with regard to the time elapsed at each step from symptom onset to initiation of treatment, including door-to-balloon time (D2B) and total ischemic time (TIT).
Results: After excluding patients who suffered an AMI within the hospital (2.6%), the analysis was conducted for 1879 patients. Most of the patients (49.5%) arrived by self-transport, 11.8% by emergency medical service (EMS) ambulance, and 38.6% were transferred from another EMS without PCI capability. The median time delay from symptom-onset to EMS call was 52.5 (15–180) min and from EMS call to EMS arrival 15 (10–20) min. In ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), the median D2B time was 36.5 (25–63) min, and median TIT was 195 (115–330) min. TIT was significantly prolonged from 151 (90–285) min to 250 (165–372) min in patients transferred from non-PCI centers. The major significant factors associated with time delay were patient-related delay and the mode of hospital arrival, both in STEMI and non-STEMI.
Conclusion: The baseline evaluation of the TURKMI study revealed that an important proportion of patients presenting with AMI within 48 hours of symptom onset reach the PCI treatment center later than the time proposed in the guidelines, and the use of EMS for admission to hospital is extremely low in Turkey. Patient-related factors and the mode of hospital admission were the major factors associated with the time delay to treatment.

Keywords: Acute myocardial infarction, ambulance, total ischemic time, treatment delay, door to baloon time

Akut Miyokard İnfarktüsünde Semptom Başlangıcından Tedavi Uygulanıncaya Kadar Geçen Aşamalardaki Gecikmeler: Ulusal TURKMI Çalışması Sonuçları

Mustafa Kemal Erol1, Meral Kayıkçıoğlu2, Mustafa Kılıçkap3, Arda Güler4, Önder Öztürk5, Burcu Tuncay6, Sinan İnci7, İsmail Balaban8, Fatih Tatar9, Ömer Faruk Çırakoğlu10, Emine Gazi11, Eftal Murat Bakırcı12, Çağrı Yayla13, Mehmet Ali Astarcıoğlu14, Bilge Duran Karaduman15, Ekrem Aksu16, Yakup Alsancak17, Nadir Emlek18, Mustafa Kürşat Tigen19, Nihan Turhan Cağlar20, Ramazan Düz21, Mehmet Inanir22, Öner Özdoğan23, Oğuz Yavuzgil2
1Şişli International Kolan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü; Istanbul, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı; Ankara Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Istanbul, Türkiye
5Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
6Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
7Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
8Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
9Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
10Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Trabzon
11Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Çanakkale, Türkiye
12Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Erzincan, Türkiye
13Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
14Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
15Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Medicana International Ankara Hastanesi
16Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
17Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakultesi Kardiyoloji Anabilim Dali, Konya
18Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Rize
19Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
20Bakirkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
21Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji Anabilim Dal
22Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
23Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü; İzmir, Türkiye

Amaç: TURKMI çalışmasının bu analizinde Türkiye’de akut miyokard infarktüsü (AMİ) nedeniyle hastaneye başvuran hastalarda semptom başlangıcından tedaviye ulaşıncaya kadarki gecikmeler ve bunların sebepleri değerlendirilmiş, böylece AMİ hastalarındaki yaklaşımın iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: TURKMI çalışması, 7/24 primer perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan 50 merkezin katılımıyla gerçekleştirilmiş ulusal çapta bir çalışmadır. 1-16 Kasım 2018 tarihleri arasındaki 2 haftalık periyotta, semptom başlangıcından itibaren 48 saat içinde hastaneye başvuran 1930 AMİ hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar kapı balon zamanı (KPZ) ve total iskemik süre (TİS) dahil olmak üzere semptom başlangıcından tedavi uygulanıncaya kadar her adımda geçen süre açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Bulgular: Hastane içi AMİ hastalarının dışlanmasının ardından toplam 1879 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğu (%48.2) hastaneye kendi imkanlarıyla başvurmuştur, yalnızca %11.5’inde ambulans ile başvuru gözlenmiştir. Aynı zamanda hastaların %36.7’si PKG uygulanmayan merkezden sevk edilmiştir. Geri kalan % 2.62 ise hastanede yatarken AMI gelişen hastalardır. Semptom başlangıcından 112 aranıncaya kadar geçen süre ortanca olarak 52.5 dakika (15-180), 112 ambulansın aramadan sonra hastaya ulaşma süresi 15 dk (10-20) olarak saptanmıştır. STEMİ hastalarında ortanca KPZ 36.5 dk (25-63), ortanca TİS 195 dk (115-330) saptanmıştır. PKG uygulanmayan merkezden işlem yapılan merkeze sevk edilen hastalarda ise TİS’in ortanca 151 (90-285) dk’dan ortanca 250 (165-372) dk’ya yükseldiği gözlenmiştir. Hem STEMİ hem de NSTEMİ hastalarında saptanan bu gecikmelerde temel faktörlerin hasta ilişkili faktörler ve hastaneye ulaşım şekli olduğu gözlenmiştir.
Sonuç: TURKMI çalışması sonucunda, semptom başlangıcından 48 saat içinde başvuran AMİ hastalarında PKG uygulanıncaya kadar geçen süre kılavuz önerilerinin çok üzerinde saptanmış ve Türkiye’de acil servise ulaşımda 112 ambulansın çok düşük oranda kullanıldığı ortaya konmuştur. Hasta ilişkili faktörler ve hastaneye başvuru şekli tedavinin uygulanmasındaki gecikmede en önemli faktörler olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: akut miyokard infarktüsü, ambulans kullanımı, toplam iskemik süre, tedavi gecikmesi, kapı balon zamanı

Mustafa Kemal Erol, Meral Kayıkçıoğlu, Mustafa Kılıçkap, Arda Güler, Önder Öztürk, Burcu Tuncay, Sinan İnci, İsmail Balaban, Fatih Tatar, Ömer Faruk Çırakoğlu, Emine Gazi, Eftal Murat Bakırcı, Çağrı Yayla, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Bilge Duran Karaduman, Ekrem Aksu, Yakup Alsancak, Nadir Emlek, Mustafa Kürşat Tigen, Nihan Turhan Cağlar, Ramazan Düz, Mehmet Inanir, Öner Özdoğan, Oğuz Yavuzgil. Time delays in each step from symptom onset to treatment in acute myocardial infarction: Results from a nation-wide TURKMI registry. Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 294-303

Corresponding Author: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.