ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchTime delays in each step from symptom onset to treatment in acute myocardial infarction: results from a nation-wide TURKMI Registry [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-39797

Time delays in each step from symptom onset to treatment in acute myocardial infarction: results from a nation-wide TURKMI Registry

Mustafa Kemal Erol1, Meral Kayıkçıoğlu2, Mustafa Kılıçkap3, Arda Güler4, Önder Özturk5, Burcu Tuncay6, Sinan Inci7, İsmail Balaban8, Fatih Tatar9, Ömer Faruk Çırakoğlu10, Emine Gazi11, Eftal Murat Bakırcı12, Çağrı Yayla13, Mehmet Ali Astarcıoğlu14, Bilge Duran Karaduman15, Ekrem Aksu16, Yakup Alsancak17, Nadir Emlek18, Mustafa Kürşat Tigen19, Fatma Nihan Turhan Cağlar20, Ramazan Düz21, Mehmet Inanir22, Oner Ozdogan23, Oğuz Yavuzgil24
1Department Of Cardiology, Şişli International Kolan Hospital; Istanbul-Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Izmir, Turkey
3Department Of Cardiology, Faculty Of Medicine, Ankara University; Ankara- Turkey
4Department Of Cardiology, Health Science University, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital; Istanbul-turkey
5Department of Cardiology, Diyarbakir Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Diyarbakir-Turkey
6Department of Cardiology, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa-Turkey
7Aksaray University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Aksaray
8Department of Cardiology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul-Turkey
9Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Cardiology
10Department of Cardiology, Trabzon Ahi Evren Training and Research Hospital, University of Health Science, Trabzon-Turkey
11Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
12Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Erzincan Binali Yildirim University, Erzican, Turkey
13Department of Cardiology, Ankara City Hospital, University of Health Sciences
14Kütahya Health Science University, Department of Cardiology
15Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Atılım University, Medicana International Ankara Hospital
16Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology
17Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Konya
18Department of Cardiology, Rize Training and Research Hospital, Rize-Turkey
19Marmara University School of Medicine Department of Cardiology
20Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Cardiology Department, Istanbul
21Yuzuncu yıl University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology,VAN
22Bolu Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Cardiology Department, Bolu
23Department of Cardiology, Health Science University, Tepecik Training and Research Hospital; Izmir-Turkey
24Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ege University; Izmir-Turkey

Objective:  The present analysis of the TURKMI registry was aimed to identify the factors associated with delay from symptom onset to treatment that would be the focus of improvement efforts in patients with acute myocardial infarction (AMI) in Turkey. 
Methods: The TURKMI study is a nation-wide registry that was conducted in 50 centers capable of 7/24 primary percutaneous coronary intervention. All consecutive patients (n=1930) with acute MI admitted to coronary care units within 48 hours of symptom onset were prospectively enrolled during a predefined 2-week period between November 1, 2018 and November 16, 2018. All patients were examined in detail with regard to the time elapsed at each step from symptom onset to initiation of treatment, including door-to-balloon time (D2B) and total ischemic time (TIT).
Results: After excluding patients with in-hospital AMI, the analysis included 1879 patients. Most (48.2%) were admitted by self-transport, 11.5% were arrived by emergency medical service (EMS-Call 112) ambulance, and 37.6% were transferred from another emergency medical service without PCI capability. 2.62% were diagnosed during hospital-stay. Median time delay from symptom-onset to EMS-call was 52.5 (15-180) min, from EMS-call to EMS arrival 15 (10-20) min. In STEMI, median D2B time was 36.5 (25-63) min, and median TIT was 195 (115-330) min. TIT was significantly prolonged from 151 (90-285) min to 250 (165-372) min in patients transferred from non-PCI centres. The major significant factor associated with time-delay was the patient related and the way of hospital arrival both in STEMI and NSTEMI. 
Conclusion:  The baseline evaluation of the TURKMI study revealed that an important proportion of patients presenting with AMI within the 48-hour of symptom onset, reach to PCI treatment later than proposed in the guidelines and the use of EMS for admission to hospital is extremely low in Turkey. Patient related factors and the way of hospital admission were the major factors associated with time delay to treatment.

Keywords: Acute myocardial infarction, ambulance, total ischemic time, treatment delay, door to baloon time

Akut Miyokard İnfarktüsünde Semptom Başlangıcından Tedavi Uygulanıncaya Kadar Geçen Aşamalardaki Gecikmeler: Ulusal TURKMI Çalışması Sonuçları

Mustafa Kemal Erol1, Meral Kayıkçıoğlu2, Mustafa Kılıçkap3, Arda Güler4, Önder Özturk5, Burcu Tuncay6, Sinan Inci7, İsmail Balaban8, Fatih Tatar9, Ömer Faruk Çırakoğlu10, Emine Gazi11, Eftal Murat Bakırcı12, Çağrı Yayla13, Mehmet Ali Astarcıoğlu14, Bilge Duran Karaduman15, Ekrem Aksu16, Yakup Alsancak17, Nadir Emlek18, Mustafa Kürşat Tigen19, Fatma Nihan Turhan Cağlar20, Ramazan Düz21, Mehmet Inanir22, Oner Ozdogan23, Oğuz Yavuzgil24
1Şişli International Kolan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü; Istanbul, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Izmir, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı; Ankara Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi; Istanbul, Türkiye
5Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
6Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
7Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
8Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
9Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
10Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Trabzon
11Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Çanakkale, Türkiye
12Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Erzincan, Türkiye
13Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
14Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
15Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Medicana International Ankara Hastanesi
16Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
17Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakultesi Kardiyoloji Anabilim Dali, Konya
18Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Rize
19Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
20Bakirkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
21Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji Anabilim Dal
22Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
23Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü; İzmir, Türkiye
24Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı; İzmir, Türkiye

Amaç: TURKMI çalışmasının bu analizinde Türkiye’de akut miyokard infarktüsü (AMİ) nedeniyle hastaneye başvuran hastalarda semptom başlangıcından tedaviye ulaşıncaya kadarki gecikmeler ve bunların sebepleri değerlendirilmiş, böylece AMİ hastalarındaki yaklaşımın iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: TURKMI çalışması, 7/24 primer perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan 50 merkezin katılımıyla gerçekleştirilmiş ulusal çapta bir çalışmadır. 1-16 Kasım 2018 tarihleri arasındaki 2 haftalık periyotta, semptom başlangıcından itibaren 48 saat içinde hastaneye başvuran 1930 AMİ hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar kapı balon zamanı (KPZ) ve total iskemik süre (TİS) dahil olmak üzere semptom başlangıcından tedavi uygulanıncaya kadar her adımda geçen süre açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Bulgular: Hastane içi AMİ hastalarının dışlanmasının ardından toplam 1879 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğu (%48.2) hastaneye kendi imkanlarıyla başvurmuştur, yalnızca %11.5’inde ambulans ile başvuru gözlenmiştir. Aynı zamanda hastaların %36.7’si PKG uygulanmayan merkezden sevk edilmiştir. Geri kalan % 2.62 ise hastanede yatarken AMI gelişen hastalardır. Semptom başlangıcından 112 aranıncaya kadar geçen süre ortanca olarak 52.5 dakika (15-180), 112 ambulansın aramadan sonra hastaya ulaşma süresi 15 dk (10-20) olarak saptanmıştır. STEMİ hastalarında ortanca KPZ 36.5 dk (25-63), ortanca TİS 195 dk (115-330) saptanmıştır. PKG uygulanmayan merkezden işlem yapılan merkeze sevk edilen hastalarda ise TİS’in ortanca 151 (90-285) dk’dan ortanca 250 (165-372) dk’ya yükseldiği gözlenmiştir. Hem STEMİ hem de NSTEMİ hastalarında saptanan bu gecikmelerde temel faktörlerin hasta ilişkili faktörler ve hastaneye ulaşım şekli olduğu gözlenmiştir.
Sonuç: TURKMI çalışması sonucunda, semptom başlangıcından 48 saat içinde başvuran AMİ hastalarında PKG uygulanıncaya kadar geçen süre kılavuz önerilerinin çok üzerinde saptanmış ve Türkiye’de acil servise ulaşımda 112 ambulansın çok düşük oranda kullanıldığı ortaya konmuştur. Hasta ilişkili faktörler ve hastaneye başvuru şekli tedavinin uygulanmasındaki gecikmede en önemli faktörler olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: akut miyokard infarktüsü, ambulans kullanımı, toplam iskemik süre, tedavi gecikmesi, kapı balon zamanıCorresponding Author: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye