ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Surgical and transcatheter management alternatives in refractory pulmonary hypertension: Potts shunt [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 843-847 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6447

Surgical and transcatheter management alternatives in refractory pulmonary hypertension: Potts shunt

Serdar Kula1, Vildan Atasayan1
Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey

Despite advances in the medical treatment of children with pulmonary arterial hypertension that have resulted in improved health quality and life expectancy, the progression of the disease is still the main problem for some patients. Because of this undesirable condition, the search for new treatment strategies continues for pediatric cardiologists. At this point, the Eisenmenger physiology is the main target because of the long-life expectancy and more stable hemodynamics of patients with Eisenmenger syndrome. Therefore, some invasive procedures may be used for conversion to Eisenmenger physiology with the aim of decompressing the right ventricle.

Keywords: pulmonary hypertension, Potts shunt, atrial septostomy

Dirençli pulmoner hipertansiyonda cerrahi ve transkateter yaklaşım alternatifleri: Potts Şanti

Serdar Kula1, Vildan Atasayan1
Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Gazi University; Ankara-Turkey

Pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan çocuklarda, yaşam kalitesini ve yaşam süresini artıran medikal yaklaşımdaki ilerlemelere karşın, hastalığın ilerlemesi hala bazıları için önemli bir sorun olmaktadır. Bu arzulanmayan durum nedeniyle pediatrik kardiyologlar için tedaviye yönelik yeni arayışlar devam etmektedir. Bu noktada, Eisenmenger sendromlu hastaların uzun yaşam beklentisi ve daha dengeli bir hemodinamileri olması nedeniyle, Eisenmenger fizyolojisi ana hedef olmaktadır. Sonuç olarak, sağ ventrikülün rahatlatılması amacıyla hastaların Eisenmenger fizyolojisine dönüşümü için bazı girişimsel işlemler uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: pulmoner hipertansiyon, Potts şantı, atriyal septostomi

Serdar Kula, Vildan Atasayan. Surgical and transcatheter management alternatives in refractory pulmonary hypertension: Potts shunt. Anatol J Cardiol. 2015; 15(10): 843-847
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.