ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
pdf
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchAcute effects of Red Bull energy drink on ventricular repolarization in healthy young volunteers: a prospective study [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 919-922 | DOI: 10.5152/akd.2015.5791

Acute effects of Red Bull energy drink on ventricular repolarization in healthy young volunteers: a prospective study

Ali Elitok1, Fahrettin Öz1, Cafer Panc1, Remzi Sarıkaya1, Selim Sezikli2, Yasin Pala2, Övgü Sinem Bugan2, Müge Ateş2, Hilal Parıldar2, Mustafa Buğra Ayaz2, Adem Atıcı1, Hüseyin Oflaz1
1Department of Cardiology, Faculty of İstanbul Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey
2Department of Medical Student, Faculty of İstanbul Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Objective: Energy drinks (EDs) are widely consumed products of the beverage industry and are often chosen by teenagers and young adults. Several adverse cardiovascular events and malignant cardiac arrhythmias following consumption of EDs have been reported in the literature. Several studies have suggested that the interval from the peak to the end of the electrocardiographic T wave (Tp-e) may correspond to the dispersion of repolarization and that an increased Tp-e interval and Tp-e/QT ratio are associated with malignant ventricular arrhythmias. This study investigated the acute effects of Red Bull ED on ventricular repolarization as assessed by the Tp-e interval and Tp-e/QT ratio. Methods: A prospective, open-label study design was used. After an 8-h fast, 50 young, healthy subjects consumed 355 mL of Red Bull ED. The Tp-e interval, Tp-e/QTc ratio, and several other electrocardiographic parameters were measured at baseline and 2 h after ingestion of Red Bull ED. Results: No significant changes in the Tp-e interval or Tp-e/QTc ratio were observed with Red Bull ED consumption. Red Bull ED consumption led to increases in both systolic and diastolic blood pressures, which were associated with an increased heart rate. Conclusion: Although ingestion of Red Bull ED increases the heart rate and diastolic and systolic blood pressures, it does not cause alterations in ventricular repolarization as assessed by the Tp-e interval and Tp-e/QTc ratio.

Keywords: energy drink, adverse effect, blood pressure, ventricular repolarization, caffeine

Sağlıklı ve genç gönüllülerde Red Bull enerji içeceğinin ventriküler repolarizasyon üzerine akut etkileri: Bir prospektif çalışma

Ali Elitok1, Fahrettin Öz1, Cafer Panc1, Remzi Sarıkaya1, Selim Sezikli2, Yasin Pala2, Övgü Sinem Bugan2, Müge Ateş2, Hilal Parıldar2, Mustafa Buğra Ayaz2, Adem Atıcı1, Hüseyin Oflaz1
1Department of Cardiology, Faculty of İstanbul Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey
2Department of Medical Student, Faculty of İstanbul Medicine, İstanbul University; İstanbul-Turkey

Amaç: Enerji içecekleri ve yüksek kafeinli içecekler; genellikle çocuklar ve genç erişkinler tarafından sık tüketilen içecek endüstrisi ürünleridir. Literatürde, enerji içeceği tüketimi sonrasında gelişen habis kardiyak aritmiler ve ciddi kardiyovasküler yan etkiler bildirilmiştir. Çeşitli çalışmalar, T dalgasının tepesinden sonuna kadar olan sürenin (Tp-e) repolarizasyon dağılımını gösterdiğini ve artmış Tp-e süresi ve Tp-e/QT oranının habis ventriküler aritmilerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada Red Bull enerji içeceğinin Tp-e süresi ve Tp-/QT oranı ile değerlendirilen ventriküler repolarizasyon üzerine akut etkisi araştırıldı. Yöntem: Prospektif ve açık uçlu çalışma dizaynı kullanıldı. Sekiz saat açlık sonrası, 50 sağlıklı ve genç birey 355 mL Red Bull enerji içeceği tüketti. Tp-e süresi, Tp-e/QT oranı ve çeşitli elektrokardiyografik parametreler başlangıçta ve enerji içeceği tüketiminden 2 saat sonra ölçüldü. Bulgular: Red Bull enerji içeceği tüketimi sistolik ve diyastolik kan basıncında ve kalp hızında artışa neden oldu. Tp-e süresi ve Tp-e/QT oranında anlamlı değişiklik gözlemlenmedi. Sonuç: Red Bull Enerji içeceği tüketimi sistolik ve diyastolik kan basıncı ve kalp hızını artırmasına rağmen, Tp-e ve Tp-e/QT oranı ile değerlendirilen ventriküler repolarizasyon üzerinde değişime sebep olmuyor.

Anahtar Kelimeler: enerji içecekleri, yan etkiler, kan basıncı, ventriküler repolarizasyon, kafein

Ali Elitok, Fahrettin Öz, Cafer Panc, Remzi Sarıkaya, Selim Sezikli, Yasin Pala, Övgü Sinem Bugan, Müge Ateş, Hilal Parıldar, Mustafa Buğra Ayaz, Adem Atıcı, Hüseyin Oflaz. Acute effects of Red Bull energy drink on ventricular repolarization in healthy young volunteers: a prospective study. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 919-922