ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Giant vegetation on permanent endocavitary pacemaker lead and successful open intracardiac removal [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2009; 9(3): 249-251

Giant vegetation on permanent endocavitary pacemaker lead and successful open intracardiac removal

Ali Gürbüz1, Murat Yeşil2, Ufuk Yetkin3, Nursen Postacı4, İsmail Yürekli5, Erdinç Arıkan4
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir-Türkiye
2Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
4Clinic of Cardiology Atatürk Education and Research Hospital, İzmir-Turkey
5Clinic of Cardiovascular Surgery İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey


Ali Gürbüz, Murat Yeşil, Ufuk Yetkin, Nursen Postacı, İsmail Yürekli, Erdinç Arıkan. Giant vegetation on permanent endocavitary pacemaker lead and successful open intracardiac removal. Anatol J Cardiol. 2009; 9(3): 249-251