ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 4 Issue : 4 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Intracoronary stem cell implantation during post myocardial infarction period - a case report [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2004; 4(4): 348-350

Intracoronary stem cell implantation during post myocardial infarction period - a case report

Yılmaz Nişancı1, Ayhan Olcay2, Berrin Umman1, Murat Sezer3, Sevgi Kalayoğlu Beşışık4, Nuray Gürses4, Ayşe Mudun5, Handan Tokmak5, Deniz Sargın4
1İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, istanbul
2Department of Cardiology, İstanbul School of Medicine, İstanbul University İstanbul, Turkey
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, istanbul
5İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, istanbul


Miyokard infarktüsü sonrası intrakoroner kök hücre implantasyonu-vaka bildirimi

Yılmaz Nişancı1, Ayhan Olcay2, Berrin Umman1, Murat Sezer3, Sevgi Kalayoğlu Beşışık4, Nuray Gürses4, Ayşe Mudun5, Handan Tokmak5, Deniz Sargın4
1İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, istanbul
2Department of Cardiology, İstanbul School of Medicine, İstanbul University İstanbul, Turkey
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, istanbul
5İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, istanbul


Yılmaz Nişancı, Ayhan Olcay, Berrin Umman, Murat Sezer, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Nuray Gürses, Ayşe Mudun, Handan Tokmak, Deniz Sargın. Intracoronary stem cell implantation during post myocardial infarction period - a case report. Anatol J Cardiol. 2004; 4(4): 348-350
Manuscript Language: English