ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology E-learning in cardiology education [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2009; 9(3): 165-166

E-learning in cardiology education

Özer Badak1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye


Özer Badak. E-learning in cardiology education. Anatol J Cardiol. 2009; 9(3): 165-166