ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 11 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Kissing thrombi on the mitral prosthetic valve and in the left atrial appendix [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2011; 11(6): 5023-5023 | DOI: 10.5152/akd.2011.152

Kissing thrombi on the mitral prosthetic valve and in the left atrial appendix

İbrahim Halil Kurt1, Sait Demirkol2, Oben Baysan2
1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Turkey


İbrahim Halil Kurt, Sait Demirkol, Oben Baysan. Kissing thrombi on the mitral prosthetic valve and in the left atrial appendix. Anatol J Cardiol. 2011; 11(6): 5023-5023

Corresponding Author: İbrahim Halil Kurt, Türkiye