ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Interventional therapy in resistant hypertension; new renal denervation applications in Turkey [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 187-187 | DOI: 10.5152/akd.2012.049

Interventional therapy in resistant hypertension; new renal denervation applications in Turkey

Sinan Dağdelen1, Mustafa Kemal Batur2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Acıbadem University, Adana


Dirençli hipertansiyonda girişimsel tedavi; Türkiye’deki yeni renal denervasyon uygulamaları

Sinan Dağdelen1, Mustafa Kemal Batur2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Acıbadem University, Adana


Sinan Dağdelen, Mustafa Kemal Batur. Interventional therapy in resistant hypertension; new renal denervation applications in Turkey. Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 187-187