ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Post-PCI hemoglobin levels predicts in-hospital mortality for STEMI patients who are treated with primary PCI [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-07282

Post-PCI hemoglobin levels predicts in-hospital mortality for STEMI patients who are treated with primary PCI

Gönül Zeren1, İlhan İlker Avcı1, Barış Şimşek1, Mustafa Azmi Sungur1, Tufan Çınar2, Veysel Ozan Tanık3, Duygu Genç1, Göksel Çinier1, Can Yucel Karabay1
1Department of Cardiology, Dr Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul,Turkey
2Department of Cardiology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital,İstanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

This study aimed to determine whether admission hemoglobin versus post- percutaneous coronary intervention (PCI) hemoglobin level at 24 h is a predictor of in-hospital mortality for ST elevation myocardial infarction (STEMI) patients without an evidence of clinically hemorrhage and underwent primary PCI.

In this study, we included 1444 consecutive STEMI cases who underwent primary PCI in a tertiary heart hospital. The primary outcome of the study was the in-hospital all-cause mortality. We used the penalized maximum likelihood estimation (PMLE) logistic regression method to examine the relationship between primary outcome and candidate predictors.

In total, 172 (11.9%) patients died during the in-hospital course. According to a PMLE logistic regression analysis; age, Killip class ≥2, pre-PCI thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) flow <3, systolic blood pressure, creatinine, glycoprotein IIb/IIIa inhibitor use, and post-PCI hemoglobin levels at 24 h were predictor of in-hospital mortality. The relative importance of post-PCI hemoglobin at 24 h (contributing 6% of the explainable outcome in the model) was significantly higher than admission hemoglobin (contributing only 0.1% of the explainable outcome in the model).

The present study found that post-PCI hemoglobin level was independently associated with in-hospital survival in STEMI patients without evidence of bleeding following primary PCI. In addition, post-PCI hemoglobin was a better predictor of in-hospital mortality than admission hemoglobin for STEMI patients underwent primary PCI.

Keywords: post-PCI hemoglobin, admission hemoglobin, STEMI, primary PCI, in-hospital mortality

Primer PCI yapılan STEMI hastalarında, PCI sonrası hemoglobin seviyeleri hastane içi ölümün öngördürücüsüdür.

Gönül Zeren1, İlhan İlker Avcı1, Barış Şimşek1, Mustafa Azmi Sungur1, Tufan Çınar2, Veysel Ozan Tanık3, Duygu Genç1, Göksel Çinier1, Can Yucel Karabay1
1Dr Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Bu çalışmada, primer PCI yapılan ve klinik kanama bulgusu olmayan STEMI hastalarında ilk 24 saatteki mortalite belirleyicisi olarak başvuru hemoglobininden ziyade, PCI sonrası hemoglobin değerinin önemini göstermeyi amaçladık.
Bu çalışmaya, üçüncü basamak bir kalp hastanesinde primer PKG uygulanan 1444 ardışık STEMI vakasını dahil ettik. Çalışmanın birincil sonucu, hastane içi tüm nedenlere bağlı mortaliteydi. Birincil sonuç ile aday tahmin ediciler arasındaki ilişkiyi incelemek için penalized maximum likelihood estimation (PMLE) lojistik regresyon yöntemini kullandık.
Toplamda 172 (% 11.9) hasta hastanede tedavi sırasında öldü. PMLE lojistik regresyon analizine göre; yaş, Killip sınıf ≥2, miyokard enfarktüsünde (TIMI) akım <3, sistolik kan basıncı, kreatinin, glikoprotein IIb / IIIa inhibitör kullanımı ve 24. saatte PKG sonrası hemoglobin seviyeleri hastanede mortalitenin prediktörüydü. 24 saatte PCI sonrası hemoglobinin göreceli önemi (modelde açıklanabilir sonucun% 6'sına katkıda bulunur), başvurul hemoglobinden önemli ölçüde daha yüksekti (modeldeki açıklanabilir sonucun yalnızca% 0.1'ine katkıda bulunuyordu).
Bu çalışma, PCI sonrası hemoglobin seviyesinin, primer PCI 'yı takiben kanama kanıtı olmaksızın, STEMI hastalarında hastanede sağkalım ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu bulmuştur. Ek olarak, PCI sonrası hemoglobin, primer PCI uygulanan STEMI hastaları için; hastaneye başvuru hemoglobine göre, hastane içi mortalitenin daha iyi bir prediktörüdür.

Anahtar Kelimeler: PCI-sonrası hemoglobin, başvuru hemoglobini, STEMI, primer PCI, hastane-içi mortaliteCorresponding Author: Gönül Zeren, Türkiye