ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 7 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Progressive pulmonary stenosis due to huge mediastinal thymoma [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 5028-5029 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.11069

Progressive pulmonary stenosis due to huge mediastinal thymoma

Murat Çap1, Emrah Erdoğan2, Abdurrahman Akyüz1, Neşe Kanbal Çap3, Erkan Erdur4
1Department of Cardiology, University of Health Sciences Gazi Yaşargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, TURKEY
2Department of Cardiology, Yüzüncüyıl University Faculty of Medicine, Van, TURKEY
3Department of Internal Medicine, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, TURKEY
4Department of Oncology, University of Health Sciences Gazi Yaşargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, TURKEY

Keywords: Mediastinal Tumor, Thymoma, Pulmonary Stenosis

İlerleyici Pulmoner Darlığa Neden Olan Dev Mediastinal Timoma

Murat Çap1, Emrah Erdoğan2, Abdurrahman Akyüz1, Neşe Kanbal Çap3, Erkan Erdur4
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,Van
3Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Sağlık Bilimleri Üniveristesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler: Mediastina tümör, Timoma, Pulmoner darlık

Murat Çap, Emrah Erdoğan, Abdurrahman Akyüz, Neşe Kanbal Çap, Erkan Erdur. Progressive pulmonary stenosis due to huge mediastinal thymoma. Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 5028-5029

Corresponding Author: Murat Çap, Türkiye