ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 15 Issue : 11 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Diagnosis and management of acute heart failure [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 860-889 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6567

Diagnosis and management of acute heart failure

Dilek Ural1, Yüksel Çavuşoğlu2, Mehmet Eren3, Kurtuluş Karaüzüm1, Ahmet Temizhan4, Mehmet Birhan Yılmaz5, Mehdi Zoghi6, Kumudha Ramassubu7, Biykem Bozkurt7
1Department of Cardiology, Medical Faculty of Kocaeli University; Kocaeli-Turkey
2Department of Cardiology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University; Eskişehir-Turkey
3Department of Cardiology, Siyami Ersek Hospital; İstanbul-Turkey
4Department of Cardiology, Turkey Yüksek İhtisas Hospital; Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Medical Faculty of Cumhuriyet University; Sivas-Turkey
6Department of Cardiology, Medical Faculty of Ege University; İzmir-Turkey
7Department of Cardiology, Baylor College of Medicine and University of Texas Medical School; Texas-USA

Acute heart failure (AHF) is a life threatening clinical syndrome with a progressively increasing incidence in general population. Turkey is acountry with a high cardiovascular mortality and recent national statistics show that the population structure has turned to an 'aged' population.As a consequence, AHF has become one of the main reasons of admission to cardiology clinics. This consensus report summarizes clinical and prognostic classification of AHF, its worldwide and national epidemiology, diagnostic work-up, principles of approach in emergency department,intensive care unit and ward, treatment in different clinical scenarios and approach in special conditions and how to plan hospital discharge.
 

Keywords: acute heart failure, diagnosis, management

Akut kalp yetersizliği tanı ve tedavisi

Dilek Ural1, Yüksel Çavuşoğlu2, Mehmet Eren3, Kurtuluş Karaüzüm1, Ahmet Temizhan4, Mehmet Birhan Yılmaz5, Mehdi Zoghi6, Kumudha Ramassubu7, Biykem Bozkurt7
1Department of Cardiology, Medical Faculty of Kocaeli University; Kocaeli-Turkey
2Department of Cardiology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University; Eskişehir-Turkey
3Department of Cardiology, Siyami Ersek Hospital; İstanbul-Turkey
4Department of Cardiology, Turkey Yüksek İhtisas Hospital; Ankara-Turkey
5Department of Cardiology, Medical Faculty of Cumhuriyet University; Sivas-Turkey
6Department of Cardiology, Medical Faculty of Ege University; İzmir-Turkey
7Department of Cardiology, Baylor College of Medicine and University of Texas Medical School; Texas-USA

Akut kalp yetersizliği (AKY), genel toplumda sıklığı giderek artan yaşamı tehdit edici bir klinik sendromdur. Türkiye'de kardiyovasküler hastalıklara bağlı mortalite oranı yüksektir ve son ulusal istatistikler toplumun giderek yaşlandığını göstermektedir. Bu nedenle, AKY kardiyoloji kliniklerine başvurunun başlıca sebeplerinden biri haline gelmiştir. Bu uzlaşı raporunda (1) AKY klinik ve prognostic sınıflaması, (2) dünya geneli ve Türkiye’deki epidemiyolojisi, (3) tanısal değerlendirme, (4) acil servis, yoğun bakım ünitesi ve serviste yönetim ilkeleri, (5) farklı klinik senaryolarda ve özel durumlarda tedavi ve (6) hastaneden çıkışın nasıl planlanacağı özetlenmektedir. 


Anahtar Kelimeler: akut kalp yetersizliği, tanı, tedavi

Dilek Ural, Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Eren, Kurtuluş Karaüzüm, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yılmaz, Mehdi Zoghi, Kumudha Ramassubu, Biykem Bozkurt. Diagnosis and management of acute heart failure. Anatol J Cardiol. 2015; 15(11): 860-889