ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 26 Issue : 1 Year : 2022
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Pseudocoarctation of the aorta: A rare congenital aortic disease [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2022; 26(1): 69-71 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.934

Pseudocoarctation of the aorta: A rare congenital aortic disease

Serkan Asil, Muhammet Geneş, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Cem Barçın
Department of Cardiology, Gülhane Training and Research Hospital; Ankara-Turkey

Keywords: Aortic pseudocoarctation, buckling of the aorta, aortic coarctation

Aort Psödokoarktasyonu: Nadir Konjenital Aort Hastalığı.

Serkan Asil, Muhammet Geneş, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Cem Barçın
Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aort psödokoarktasyonu, aortun bükülmesi ve kıvrılması, aort koarktasyonu

Serkan Asil, Muhammet Geneş, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Cem Barçın. Pseudocoarctation of the aorta: A rare congenital aortic disease. Anatol J Cardiol. 2022; 26(1): 69-71

Corresponding Author: Serkan Asil, Türkiye
Manuscript Language: English