ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Disappeared Multiple Left Ventricular Cystic Thrombi in 14 days [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-26796

Disappeared Multiple Left Ventricular Cystic Thrombi in 14 days

Lale Dinc Asarcikli1, Haluk Furkan Sahan2, Hilal Erken Pamukcu2, Hamza Sunman2
1Istanbul Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital
2Ministry of Health Diskapi Yildirim Beyazit Traning and Research Hospital

Keywords: anticoagulation, thrombosis, warfarin

Ondört günde kaybolan çoklu sol ventriküler kistik trombüsler

Lale Dinc Asarcikli1, Haluk Furkan Sahan2, Hilal Erken Pamukcu2, Hamza Sunman2
1Istanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: antikoagulasyon, tromboz, varfarinCorresponding Author: Lale Dinc Asarcikli, Türkiye