ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 12 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology A seven-year single-center experience on AngioJet rheolytic thrombectomy in patients with pulmonary embolism at high risk and intermediate-high risk [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(12): 902-911 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.28303

A seven-year single-center experience on AngioJet rheolytic thrombectomy in patients with pulmonary embolism at high risk and intermediate-high risk

Özgur Yaşar Akbal1, Berhan Keskin1, Hacer Ceren Tokgöz1, Aykun Hakgör1, Ali Karagöz1, Seda Tanyeri1, Barkın Kültürsay1, Şeyhmus Külahçıoğlu1, Zübeyde Bayram1, Süleyman Efe1, Atakan Erkılınç2, İbrahim Halil Tanboğa3, Cem Doğan1, Mehmet Akbulut4, Nihal Özdemir1, Cihangir Kaymaz1
1Department of Cardiology, Hamidiye Faculty of Medicine, University of Health Sciences Turkey, Koşuyolu Heart Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
2Department of Anesthesiology, Hamidiye Faculty of Medicine, University of Health Sciences Turkey, Koşuyolu Heart Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Nişantaşı University; İstanbul-Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Fırat University; Elazığ-Turkey

Background and Aim: Angiojet Rheolytic thrombectomy (ART) has been utilized as a catheter-based treatment in acute pulmonary embolism (PE). In this study based on our seven-year experience on ART in patients with PE, we evaluated efficacy and safety outcomes of ART.
Methods: Our study is based on retrospective evaluation of 56 patients with high- and intermediate-high-risk PE, age (62 years; interquartile-range (IQR): 50-73) who underwent ART.
Results: High- and intermediate-high-risk were noted in 21.4 % and in 78.6 % of patients, respectively. ART duration was 304(IQR: 246-468) seconds. Measures of obstruction, right to left ventricle diameter ratio (RV/LV ratio), right to left atrial diameter ratio and pulmonary arterial pressures were improved (p<0.001 for all). During hospital stay, acute renal failure, major and minor bleeding, and mortality rates were 37.5%, 7.1%, 12.5%, and 8.9%, respectively. Aging related to post-procedural nephropathy while high-risk status was associated with in-hospital mortality (p=0.006) and long-term mortality.
Conclusions: The ART resulted in significant and clinically relevant improvements in the pulmonary arterial thrombotic burden, RV strain and hemodynamics in patients with PE at high- and intermediate-high-risk. Aging increased the risk of post-procedural nephropathy whereas baseline high-risk status predicted in-hospital and long-term mortality.

Keywords: Angiojet Rheolytic Thrombectomy, Catheter directed thrombolysis, Pulmonary embolism.

Angiojet Reolitik Trombektomi uygulanan Orta-Yüksek riskli ve Yüksek riskli Pulmoner Emboli Hastalarında Yedi Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Özgur Yaşar Akbal1, Berhan Keskin1, Hacer Ceren Tokgöz1, Aykun Hakgör1, Ali Karagöz1, Seda Tanyeri1, Barkın Kültürsay1, Şeyhmus Külahçıoğlu1, Zübeyde Bayram1, Süleyman Efe1, Atakan Erkılınç2, İbrahim Halil Tanboğa3, Cem Doğan1, Mehmet Akbulut4, Nihal Özdemir1, Cihangir Kaymaz1
1Sağlık bilimleri üniveristesi Kosuyolu yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesi, kardiyoloji
2Sağlık bilimleri üniveristesi Kosuyolu yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesi, anestezi
3Nişantaşı Üniversitesi tıp fakültesi,
4fırat Üniversitesi tıp fakültesi Kardiyoloji anabilim dalı, Elazığ

Giriş ve Amaç: Angiojet Reolitik trombektomi (ART), akut pulmoner embolide (PE) kateter bazlı bir tedavi olarak kullanılmaktadır. PE'li hastalarda ART ile ilgili yedi yıllık deneyimimize dayanan bu çalışmada, ART’nin etkililiğini ve güvenlilik sonuçlarını değerlendirdik.
Yöntemler: Çalışmamız, ART uygulanan yaş (62 yıl; çeyrekler arası aralık (IQR): 50-73), yüksek ve orta yüksek riskli PE'li 56 hastanın retrospektif değerlendirmesine dayanmaktadır.
Bulgular: Yüksek ve orta yüksek risk sırasıyla hastaların % 21.4 ve % 78.6'sında görüldü. ART süresi 304 (IQR: 246-468) saniyeydi. Trombotik ölçümler, sağ-sol ventrikül çapı oranı (RV / LV oranı), sağ-sol atriyal çap oranı ve pulmoner arter basınçları düzeldi (tümü için p <0.001). Hastanede kalış süresince akut böbrek yetmezliği, majör ve minör kanama ve ölüm oranları sırasıyla %37.5, %7.1, %12.5 ve %8.9 idi. İşlem sonrası nefropatiyi öngörmede, ileri yaş anlamlı olarak bulundu, ayrıca yüksek risk durumu hastane içi (p = 0.006) ve uzun vadeli mortalite ile ilişkiliydi.
Sonuçlar: ART, yüksek ve orta-yüksek riskli PE'li hastalarda hemodinamik ve klinik olarak, pulmoner arteriyel trombotik yük ve RV gerilimini iyileştirmede faydalı bulundu. İleri yaş işlem sonrası nefropati riskini artırırken, başlangıçtaki yüksek risk durumu hastane içi ve uzun dönem mortaliteyi öngörmektedir.

Anahtar Kelimeler: Angiojet Reolitik Trombektomi, Katater aracılı tromboliz, Pulmoner emboli.

Özgur Yaşar Akbal, Berhan Keskin, Hacer Ceren Tokgöz, Aykun Hakgör, Ali Karagöz, Seda Tanyeri, Barkın Kültürsay, Şeyhmus Külahçıoğlu, Zübeyde Bayram, Süleyman Efe, Atakan Erkılınç, İbrahim Halil Tanboğa, Cem Doğan, Mehmet Akbulut, Nihal Özdemir, Cihangir Kaymaz. A seven-year single-center experience on AngioJet rheolytic thrombectomy in patients with pulmonary embolism at high risk and intermediate-high risk. Anatol J Cardiol. 2021; 25(12): 902-911

Corresponding Author: Cihangir Kaymaz, Türkiye
Manuscript Language: English