ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Evaluation of acute alterations in electrocardiographic parameters after cryoballoon ablation of atrial fibrillation and possible association with recurrence [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-33726

Evaluation of acute alterations in electrocardiographic parameters after cryoballoon ablation of atrial fibrillation and possible association with recurrence

Abdulkadir Uslu1, Ayhan Küp1, Serdar Demir1, Kamil Gülşen1, Batur Gönenç Kanar2, Mehmet Çelik1, Gökay Taylan3, Alper Kepez2, Taylan Akgün1
1Kartal Kosuyolu Heart Training and Research Hospital, Cardiology Clinic
2Marmara University School of Medicine, Department of Cardiology
3Trakya University School of Medicine, Department of Cardiology

Aim: The aim of the present study is to evaluate the acute effect of cryoballoon ablation (CB-A) on electrocardiographic parameters that have been suggested to reflect heterogeneity in atrial conduction and ventricular repolarization.
Methods: A total of 67 patients (52.6 ± 13.2 years, 43 male) without any exclusion criteria who had undergone CB-A for atrial fibrillation (AF) between 01.01.2015 and 31.12.2018 constituted our study population. Electrographic recordings that had been obtained before and after the ablation procedure on the same day were retrospectively evaluated for the p-wave dispersion, QTc dispersion, the Tp-Te interval and the Tp-Te/QT ratio. The pre- and postablation values were tested for significant differences. The association of the possible CB-A-related changes in these parameters with AF recurrence during follow-up was evaluated.
Results: P dispersion (30.1 ± 6.8 vs 35.9 ± 9.4 ms, p <0.001), QT dispersion (20.7 ± 7.5
vs 24.0 ± 8.8 ms, p < 0.001), the Tp-Te duration (on V5 83.6 ± 8.1 vs 110.2 ± 9.5 ms, p <0.001) and the Tp-Te/QT ratio (on V5 0.22 ± 0.03 vs 0.28 ± 0.02, p<0.001) were observed to increase significantly after CB-A. There was no association between the magnitudes of change in any parameter and AF recurrence.

Conclusions: CB-A had significant effects on electrocardiographic parameters related to atrial conduction and ventricular repolarization in the acute phase after CB-A. The results of further prospective studies are required to examine the time-related course of these alterations and their impact on clinical outcomes.

Keywords: Kriyobalon ablasyon, pulmoner ven izolasyonu, p dalga dispersiyonu, QT dispersiyonu, Tp-Te intervali

Atriyal fibrilasyon kriyoablasyonu sonrası akut dönemde elektrokardiyografik parametrelerdeki değişimin ve rekürrens ile muhtemel ilişkisinin araştırılması

Abdulkadir Uslu1, Ayhan Küp1, Serdar Demir1, Kamil Gülşen1, Batur Gönenç Kanar2, Mehmet Çelik1, Gökay Taylan3, Alper Kepez2, Taylan Akgün1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Mevcut çalışmanın amacı kriyobalon ablasyonunun atriyal ileti ve ventriküler repolarizasyondaki heterojeniteyi yansıttığı ileri sürülen elektrokardiyografik parametreler üzerine akut etkisini araştırmaktır.
Metod: Dışlanma kriteri olmayan ve 01.01.2015 ile 31.12.2018 tarihleri arasında atriyal fibrilasyon (AF) için kriyobalon ablasyon uygulanmış olan toplam 67 hasta (yaş 52.6 ± 13.2, 43 erkek) çalışma popülasyonunu oluşturdu. Ablasyon öncesi ve ablasyon sonrası aynı günde elde edilen elektrokardiyografik kayıtlar P dalga dispersiyonu, QTc dispersiyonu, Tp-Te intervali ve Tp-Te/QT oranı için retrospektif olarak incelendi. Ablasyon öncesi ve sonrası değerler arasındaki farklılığın önemi test edildi. Kriyobalon ablasyon kaynaklı muhtemel değişikliklerin derecesi ile takip süresinde gözlenen AF rekürrensi arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: Kriyobalon ablasyonu sonrası P dispersiyonu (30.1 ± 6.8 vs 35.9 ± 9.4 ms, p <0.001), QT dispersiyonu (20.7 ± 7.5
vs 24.0 ± 8.8 ms, p < 0.001), Tp-Te intervali (V5 üzerinde 83.6 ± 8.1 vs 110.2 ± 9.5 ms, p <0.001) ve Tp-Te/QT oranının (V5 üzerinde 0.22 ± 0.03 vs 0.28 ± 0.02, p<0.001) anlamlı derecede arttığı gözlendi. Herhangi bir parametredeki değişim ile AF rekürrensi arasında ilişki yoktu.
Sonuç: Kriyobalon ablasyonunun akut dönemde atriyal ileti ve ventriküler repolarizasyon ile ilişkili elektrokardiyografik parametreler üzerine önemli etkileri vardı. Bu değişikliklerin zamana bağlı değişimlerinin ve klinik gidiş üzerine etkilerinin araştırılması için gelecek prospektif çalışmaların sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Cryobaloon ablation, pulmonary vein isolation, p wave dispersion, QT dispersion, Tp-Te intervalCorresponding Author: Alper Kepez, Türkiye