ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Percutaneous Treatment of Right Ventricular Rupture with ADO II device via the Subxiphoid Pericardial Window; After Percutaneous Treatment of Cardiac Tamponade [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-37863 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.37863

Percutaneous Treatment of Right Ventricular Rupture with ADO II device via the Subxiphoid Pericardial Window; After Percutaneous Treatment of Cardiac Tamponade

Elnur Alizade, Cemalettin Yılmaz, Ismail Balaban, Zeki Şimşek, Mustafa Ferhat Keten
Kartal Kosuyolu Heart Research And Training Hospital, Cardiology Department, Istanbul, Turkey

Keywords: Pericardiocentesis, Right ventriculary rupture, percutaneous treatment of right ventricular rupture

Kardiyak Tamponadın Perkütan Tedavisi Sonrası Gelişen Sağ Ventrikül Rüptürünün ADO-II Cihazı İle Subksifoid Perikardial Pencereden Perkütan Tedavisi

Elnur Alizade, Cemalettin Yılmaz, Ismail Balaban, Zeki Şimşek, Mustafa Ferhat Keten
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştıma Hastanesi- Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: perikardiyosentez, sağ ventrikül rüptürü, sağ ventrikül rüptürünün perkütan tedavisiCorresponding Author: Elnur Alizade, Türkiye