ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Unusual Cause Of İnvoluntary Muscle Movements: Reel Syndrome [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-38445

Unusual Cause Of İnvoluntary Muscle Movements: Reel Syndrome

Görkem Kuş, Goksel Cagirci, Çağın Mustafa Üreyen, Nermin Bayar, Sakir Arslan
Antalya Education And Research Hospital, Department Of Cardiology, Antalya, Turkey

Keywords: Reel syndrome,, Involuntary muscle movement,, pacemaker dysfunction

İstemsiz Kas Hareketlerinin Alışılmadık Nedeni: Reel Sendromu

Görkem Kuş, Goksel Cagirci, Çağın Mustafa Üreyen, Nermin Bayar, Sakir Arslan
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya, Turkey

Anahtar Kelimeler: Reel sendromu, istemsiz kas hareketi, pil disfonksiyonuCorresponding Author: Görkem Kuş, Türkiye