ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 10 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Spongy myocardium - observation of 23 cases [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2010; 10(6): 550-552 | DOI: 10.5152/akd.2010.169

Spongy myocardium - observation of 23 cases

Murat Yüce1, Çayan Akkoyun1, Mustafa Oylumlu1, Vedat Davutoğlu1, Musa Çakıcı1, İbrahim Sarı1, Hayri Alıcı1, Fethi Yavuz1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye


Murat Yüce, Çayan Akkoyun, Mustafa Oylumlu, Vedat Davutoğlu, Musa Çakıcı, İbrahim Sarı, Hayri Alıcı, Fethi Yavuz. Spongy myocardium - observation of 23 cases. Anatol J Cardiol. 2010; 10(6): 550-552