ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Association of Interrupted Aortic Arch, Aortopulmonary Window with Anomalous Origin of the Right Pulmonary Artery from the Aorta, One-Stage Repair and Postoperative Outcomes: A Case Report [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-48465 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.48465

Association of Interrupted Aortic Arch, Aortopulmonary Window with Anomalous Origin of the Right Pulmonary Artery from the Aorta, One-Stage Repair and Postoperative Outcomes: A Case Report

Yasemin Nuran Dönmez1, Hayrettin Hakan Aykan1, Recep Oktay Peker2, Tevfik Karagoz1, Rıza Doğan2
1Department of Pediatric Cardiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Aortopulmonary septal defects, interrupted aortic arch, congenital heart defect, cardiac surgery

Kesintili Arkus Aorta, Aortikopulmoner Pencere ve Sağ Pulmoner Arterin Aortadan Köken Alması Birlikteliği, Tüm Düzeltme Cerrahisi ve Post-operatif Sonuçları: Bir Vaka Takdimi

Yasemin Nuran Dönmez1, Hayrettin Hakan Aykan1, Recep Oktay Peker2, Tevfik Karagoz1, Rıza Doğan2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Kardiyovaskuler Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Aortopulmoner septal defekt, kesintili arkus aorta, konjenital kalp hastalığı, kardiyak ameliyatCorresponding Author: Yasemin Nuran Dönmez, Türkiye