ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Sustained response to targeted therapies in a patient with pulmonary hypertension due to Langerhans Cell Histiocytosis. [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-49500

Sustained response to targeted therapies in a patient with pulmonary hypertension due to Langerhans Cell Histiocytosis.

Aykun Hakgor1, Hacer Ceren Tokgoz2, Ozgur Yasar Akbal2, Seda Tanyeri2, Berhan Keskin2, Barkın Kültürsay2, Ali Karagoz2, Cihangir Kaymaz2
1Bingol State Hospital
2UHS Kosuyolu Training and Researsch Hospital

Keywords: Pulmonary hypertension, Langerhans cell histiocytosis, targeted treatments

Langerhans Hücreli Histiyositoza Bağlı Bir Pulmoner Hipertansiyon Olgusunun Hedefe Yönelik Tedavilere Devam Eden Yanıtı

Aykun Hakgor1, Hacer Ceren Tokgoz2, Ozgur Yasar Akbal2, Seda Tanyeri2, Berhan Keskin2, Barkın Kültürsay2, Ali Karagoz2, Cihangir Kaymaz2
1Bingöl Devlet Hastanesi
2SBÜ Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Hipertansiyon, Langerhans Hücreli Histiyositoz, Hedefe yönelik tedavilerCorresponding Author: Aykun Hakgor, Türkiye