ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Sustained response to targeted therapies in a patient with pulmonary hypertension owing to Langerhans cell histiocytosis [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 665-668 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.49500

Sustained response to targeted therapies in a patient with pulmonary hypertension owing to Langerhans cell histiocytosis

Aykun Hakgör1, Hacer Ceren Tokgöz2, Özgür Yaşar Akbal2, Seda Tanyeri2, Berhan Keskin2, Barkın Kültürsay2, Ali Karagöz2, Cihangir Kaymaz2
1Department of Cardiology, Bingöl State Hospital; Bingöl-Turkey
2Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Keywords: Pulmonary hypertension, Langerhans cell histiocytosis, targeted treatments

Langerhans Hücreli Histiyositoza Bağlı Bir Pulmoner Hipertansiyon Olgusunun Hedefe Yönelik Tedavilere Devam Eden Yanıtı

Aykun Hakgör1, Hacer Ceren Tokgöz2, Özgür Yaşar Akbal2, Seda Tanyeri2, Berhan Keskin2, Barkın Kültürsay2, Ali Karagöz2, Cihangir Kaymaz2
1Bingöl Devlet Hastanesi
2SBÜ Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Hipertansiyon, Langerhans Hücreli Histiyositoz, Hedefe yönelik tedaviler

Aykun Hakgör, Hacer Ceren Tokgöz, Özgür Yaşar Akbal, Seda Tanyeri, Berhan Keskin, Barkın Kültürsay, Ali Karagöz, Cihangir Kaymaz. Sustained response to targeted therapies in a patient with pulmonary hypertension owing to Langerhans cell histiocytosis. Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 665-668

Corresponding Author: Aykun Hakgör, Türkiye