ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 5006-5007 | DOI: 10.5152/akd.2012.054

Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Bahri Akdeniz1, Erkan Yılmaz2, Eyüp Hazan3, Ebru Özpelit4
1Department of Cardiology School of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Radiology Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
4Department of Cardiology Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey


Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu bir hastada koroner arterler ile pulmoner arter arasında gelişen çoklu fistüller

Bahri Akdeniz1, Erkan Yılmaz2, Eyüp Hazan3, Ebru Özpelit4
1Department of Cardiology School of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Radiology Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
4Department of Cardiology Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir-Turkey


Bahri Akdeniz, Erkan Yılmaz, Eyüp Hazan, Ebru Özpelit. Multiple coronary artery-pulmonary artery fistulas in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Anatol J Cardiol. 2012; 12(2): 5006-5007