ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 7 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Transcatheter aortic valve implantation via the left axillary artery route in a patient with a permanent pacemaker: The first transaxillary artery route experience with a Meril’s MyvalTM transaortic valve in Turkey [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 517-519 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.54857

Transcatheter aortic valve implantation via the left axillary artery route in a patient with a permanent pacemaker: The first transaxillary artery route experience with a Meril’s MyvalTM transaortic valve in Turkey

Telat Keleş1, Özlem Özcan Çelebi2, Emrah Uğuz3, Kevser Balcı2, Engin Bozkurt4
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Cardiology, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Transaxillary TAVI, Meril’s MyvalTM, pacemaker

Kalıcı Kalp Pili Olan Bir Hastada Sol Axiller Arterden Yapılan Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu: Türkiye'de Meril’s MyvalTM Transaortic Kapakla ilk Transaksiller Giriş Deneyimi

Telat Keleş1, Özlem Özcan Çelebi2, Emrah Uğuz3, Kevser Balcı2, Engin Bozkurt4
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana bilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyolovasküler Cerrahi Ana bilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
4Medicana International Ankara Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Transaksiller arter TAVI, Meril’s MyvalTM, Kalıcı Kalp Pili

Telat Keleş, Özlem Özcan Çelebi, Emrah Uğuz, Kevser Balcı, Engin Bozkurt. Transcatheter aortic valve implantation via the left axillary artery route in a patient with a permanent pacemaker: The first transaxillary artery route experience with a Meril’s MyvalTM transaortic valve in Turkey. Anatol J Cardiol. 2021; 25(7): 517-519

Corresponding Author: Özlem Özcan Çelebi, Türkiye