ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 9 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Successful percutaneous transvenous removal of a fractured port catheter via novel technique: Balloon-supported retrieval [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 671-672 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.62186

Successful percutaneous transvenous removal of a fractured port catheter via novel technique: Balloon-supported retrieval

Mustafa Doğduş1, Ferhat Dindaş1, Erdem Türkyılmaz1, Barış Dindar1, Barış Tunçer2, Özkan Candan1
1Department of Cardiology, Uşak University Training and Research Hospital; Uşak-Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Uşak University Training and Research Hospital; Uşak-Turkey

Keywords: port catheter, fracture, balloon-supported retrieval

Kırılmış port kateterinin yeni bir teknikle perkütan transvenöz başarılı bir şekilde çıkarılması: Balon destekli geri alma

Mustafa Doğduş1, Ferhat Dindaş1, Erdem Türkyılmaz1, Barış Dindar1, Barış Tunçer2, Özkan Candan1
1Uşak Üniversitesi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Uşak
2Uşak Üniversitesi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Uşak

Anahtar Kelimeler: port kateter, kırık, balon destekli geri alma

Mustafa Doğduş, Ferhat Dindaş, Erdem Türkyılmaz, Barış Dindar, Barış Tunçer, Özkan Candan. Successful percutaneous transvenous removal of a fractured port catheter via novel technique: Balloon-supported retrieval. Anatol J Cardiol. 2021; 25(9): 671-672

Corresponding Author: Mustafa Doğduş, Türkiye