ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology An unusual complication due to a standard coronary angioplasty procedure: Intramyocardial dissecting hematoma [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-62702

An unusual complication due to a standard coronary angioplasty procedure: Intramyocardial dissecting hematoma

Ertan Vuruşkan, Enes Alıç, Irfan Düzen, Mehmet Kaplan, Gökhan Altunbaş, Murat Sucu
Department Of Cardiology, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

Keywords: coronary perforation, intramyocardial dissecting hematoma, pericardial tamponade

Standart bir koroner anjioplasti işlemine bağlı gelişen sıradışı bir komplikasyon: İntramiyokardial disekan hematom

Ertan Vuruşkan, Enes Alıç, Irfan Düzen, Mehmet Kaplan, Gökhan Altunbaş, Murat Sucu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: koroner perforasyon, intramiyokardiyal disekan hematom, perikard tamponadıCorresponding Author: Ertan Vuruşkan, Türkiye