ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 5 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Autosomal dominant polycystic kidney disease with liver involvement and left ventricular noncompaction: An unusual coexistence [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 5020-5020 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.66662

Autosomal dominant polycystic kidney disease with liver involvement and left ventricular noncompaction: An unusual coexistence

Aziz İnan Çelik, Tahir Bezgin, Metin Çağdaş
Department of Cardiology, Gebze Fatih State Hospital; Kocaeli-Turkey

Keywords: Polycystic kidney disease, polycystic liver disease, left ventricular non-compaction

Karaciğer tutulumlu otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ve sol ventrikülde süngerimsi miyokart: Sıradışı bir birliktelik

Aziz İnan Çelik, Tahir Bezgin, Metin Çağdaş
Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: Polikistik böbrek hastalığı, polikistik karaciğer hastalığı, sol ventrikülde süngerimsi miyokart

Aziz İnan Çelik, Tahir Bezgin, Metin Çağdaş. Autosomal dominant polycystic kidney disease with liver involvement and left ventricular noncompaction: An unusual coexistence. Anatol J Cardiol. 2021; 25(5): 5020-5020

Corresponding Author: Aziz İnan Çelik, Türkiye