ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : Issue : Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Improvement in Cardiac Function after Renal Transplantation in Four Patients with Severe Left Ventricular Systolic Dysfunction [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-68295

Improvement in Cardiac Function after Renal Transplantation in Four Patients with Severe Left Ventricular Systolic Dysfunction

Emre Aslanger1, Ayça Türer Cabbar2, Burak Hünük2, Mustafa Aytek Şimşek2, Fırat Demircan3, Süheyla Apaydın4, Gürkan Tellioğlu3, Muzaffer Murat Değertekin2
1Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Department of Cardiology Istanbul, Turkey
2Yeditepe University, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
3Yeditepe University, Department of Transplantation Surgery, Istanbul, Turkey
4Yeditepe University, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey

Keywords: heart failure, end-stage renal disease, renal transplantation,

Ciddi Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu Olan Dört Hastada Böbrek Nakli Sonrasında Kalp İşlevlerinde Düzelme

Emre Aslanger1, Ayça Türer Cabbar2, Burak Hünük2, Mustafa Aytek Şimşek2, Fırat Demircan3, Süheyla Apaydın4, Gürkan Tellioğlu3, Muzaffer Murat Değertekin2
1Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi, Transplantasyon Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Yeditepe Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, kalp yetersizliği, son dönem böbrek hastalığıCorresponding Author: Emre Aslanger, Türkiye