ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
A Case of Left Main Coronary Artery Aneurysm Associated with Severe Stenosis of Left Anterior Descending Artery [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2004; 4(3): 274-274

A Case of Left Main Coronary Artery Aneurysm Associated with Severe Stenosis of Left Anterior Descending Artery

Yeşim Hoşcan1, Abdullah Doğan2, Ahmet Altınbaş3
1Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Alanya, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
3Department of Cardiology, Suleyman Demirel University, Isparta


Ciddi Sol Ön İnen Arter Darlığı ile Birlikte Bulunan Sol Ana Koroner Arter Anevrizması Olgusu

Yeşim Hoşcan1, Abdullah Doğan2, Ahmet Altınbaş3
1Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezi, Alanya, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
3Department of Cardiology, Suleyman Demirel University, Isparta


Yeşim Hoşcan, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş. A Case of Left Main Coronary Artery Aneurysm Associated with Severe Stenosis of Left Anterior Descending Artery. Anatol J Cardiol. 2004; 4(3): 274-274
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.