ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Staged subtotal Replacement of Aorta in Progressive Aneurysms in Marfan Syndrome [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2004; 4(1): 85-88

Staged subtotal Replacement of Aorta in Progressive Aneurysms in Marfan Syndrome

Esat Akıncı1, Vedat Erentuğ2, Hasan Basri Erdoğan3, Nilgün U. Bozbuğa3, Atakan Erkılınç4
1Department of Cardiovascular Surgery, Özel Avrupa Şafak Hospital, İstanbul, Turkey
2Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Türkiye
3Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İstanbul
4Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İstanbul


Marfan Sendromuna Bağlı Progresif Aort Anevrizmasında Aşamalı Subtotal Aort Replasmanı

Esat Akıncı1, Vedat Erentuğ2, Hasan Basri Erdoğan3, Nilgün U. Bozbuğa3, Atakan Erkılınç4
1Department of Cardiovascular Surgery, Özel Avrupa Şafak Hospital, İstanbul, Turkey
2Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Türkiye
3Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İstanbul
4Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İstanbul


Esat Akıncı, Vedat Erentuğ, Hasan Basri Erdoğan, Nilgün U. Bozbuğa, Atakan Erkılınç. Staged subtotal Replacement of Aorta in Progressive Aneurysms in Marfan Syndrome. Anatol J Cardiol. 2004; 4(1): 85-88
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.