ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Staged subtotal Replacement of Aorta in Progressive Aneurysms in Marfan Syndrome [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2004; 4(1): 85-88

Staged subtotal Replacement of Aorta in Progressive Aneurysms in Marfan Syndrome

Esat Akıncı1, Vedat Erentuğ2, Hasan Basri Erdoğan3, Nilgün U. Bozbuğa3, Atakan Erkılınç4
1Department of Cardiovascular Surgery, Özel Avrupa Şafak Hospital, İstanbul, Turkey
2Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Türkiye
3Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İstanbul
4Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İstanbul


Marfan Sendromuna Bağlı Progresif Aort Anevrizmasında Aşamalı Subtotal Aort Replasmanı

Esat Akıncı1, Vedat Erentuğ2, Hasan Basri Erdoğan3, Nilgün U. Bozbuğa3, Atakan Erkılınç4
1Department of Cardiovascular Surgery, Özel Avrupa Şafak Hospital, İstanbul, Turkey
2Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Türkiye
3Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İstanbul
4Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İstanbul


Esat Akıncı, Vedat Erentuğ, Hasan Basri Erdoğan, Nilgün U. Bozbuğa, Atakan Erkılınç. Staged subtotal Replacement of Aorta in Progressive Aneurysms in Marfan Syndrome. Anatol J Cardiol. 2004; 4(1): 85-88