ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 2 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Localized constrictive pericarditis resulting in biventricular aneurysm-like apical outpouching [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 139-142 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.75062

Localized constrictive pericarditis resulting in biventricular aneurysm-like apical outpouching

Ahmet Anıl Şahin, Ömer Taşbulak, Çağdaş Topel, Alkım Ateşli, Begüm Uygur
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Keywords: Constrictive Pericarditis, Localized Constrictive Pericarditis, Biventricular Outpouching

Biventriküler Anevrizma Benzeri Keseleşme ile Sonuçlanan Lokalize Konstriktif Perikardit

Ahmet Anıl Şahin, Ömer Taşbulak, Çağdaş Topel, Alkım Ateşli, Begüm Uygur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Konstriktif Perikardit, Lokalize Konstriktif Perikardit, Biventriküler KeseleşmeAhmet Anıl Şahin, Ömer Taşbulak, Çağdaş Topel, Alkım Ateşli, Begüm Uygur. Localized constrictive pericarditis resulting in biventricular aneurysm-like apical outpouching. Anatol J Cardiol. 2021; 25(2): 139-142

Corresponding Author: Ahmet Anıl Şahin, Türkiye