ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Primary patency and amputation free survival after endovascular management of infrarenal aorta total occlusions [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 258-265 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.77550

Primary patency and amputation free survival after endovascular management of infrarenal aorta total occlusions

Ender Özgün Çakmak, Münevver Sarı, Zeki Şimşek, Şeyhmus Külahçıoğlu, Ali Karagöz, Çetin Geçmen, Çağrı Kafkas, İbrahim Akın İzgi, Cevat Kırma
Department of Cardiology, University of Medical Sciences, Kartal Koşuyolu High Specialty Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Objective: Endovascular therapy (EVT) has increasingly been used even after the development of new techniques and technologies. EVT has displayed durable early and mid-term outcomes for infrarenal aorta occlusions (IAO). Nonetheless, little is known regarding their long-term outcomes and predictors of restenosis.
Methods: A total of 55 consecutive patients (age, 58.8±6.97 years; 67.2% male; 42% critical limb ischemia) from a single-center database, undergoing EVT for IAO disease between January 2011 and March 2019 were retrospectively analyzed. The outcome measures were primary patency rate and amputation free survival calculated by the Kaplan–Meier method. Independent predictors of restenosis were assessed by Cox proportional hazard regression model.
Results: In 49 patients (89.1%), technical success was achieved. In total, 190 stents (65 self-expandable stents, 60 balloon-expandable stents) were implanted. During the follow up of 34.5±28 months, 7 patients experienced loss of patency. Primary patency rates were 96%, 82%, and 75% at 1, 3, and 5 years, respectively, and amputation free survival rates were 100%, 90%, and 82% at 1, 3, and 5 years, respectively.
Conclusion: In this study, five-year outcomes of primary patency and amputation free survival for EVT of infrarenal aorta total occlusive lesions were favorable. None of the demographic, lesion, and device factors were independently associated with loss of primary patency.

Keywords: endovascular therapy, aortoiliac occlusive disease, infrarenal aorta occlusion, primary patency rate, amputation free survival

Infrarenal Aort Total Oklüzyonlarının Endovasküler Tedavisinden Sonra Primer Açıklık ve Amputasyon Serbest Yaşam Oranları

Ender Özgün Çakmak, Münevver Sarı, Zeki Şimşek, Şeyhmus Külahçıoğlu, Ali Karagöz, Çetin Geçmen, Çağrı Kafkas, İbrahim Akın İzgi, Cevat Kırma
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Endovasküler tedavi (EVT), yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesinden sonra giderek daha fazla kullanılmaktadır. EVT, infrarenal aort tıkanıklıkları için kalıcı erken ve orta vadeli sonuçlar göstermiştir. (IAO). Bununla birlikte, uzun dönem sonuçları ve restenoz prediktörleri hakkında çok az şey bilinmektedir.
Metodlar: We retrospectively analyzed a singlecenter database of 55 consecutive patients (age, 58.8 ± 6.97 years; 67.2% male; 42% critical limb ischemia) undergoing EVT for IAO disease between January 2011 and March 2019. The outcome measures were primary patency rate and amputation free survival calculated by the Kaplan–Meier method. Independent predictors of restenosis were assessed by Cox proportional hazard regression model.
Sonuçlar: 49 hastada (89.1%) teknik başarı elde edildi. Toplamda, 97 stent (65 self-expandable stent, 60 balloon-expandable stent) implante edildi. Takip sırasında (34.5 ± 28 ay), 7 hastada restenoz saptandı. Primer açık kalma oranları 1, 3 ve 5 yıllarında sırasıyla %96, %82 ve %75 idi. Amputasyondan bağımsız sağkalım oranları sırasıyla 1, 3 ve 5 yılda %100, %90 ve %82 idi.
Sonuç: Bu çalışmada, infrarenal aort total oklüzif lezyonların EVT'si için primer açıklık ve amputasyondan bağımsız sağkalımının beş yıllık sonuçları olumlu idi. Demografik, lezyon ve işlem faktörlerinin hiçbiri bağımsız olarak primer açıklık kaybı ile ilişkili bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Endovascular tedavi, aortoiliak tıkayıcı hastalık, infrarenal aort oklüzyonu, primer açıklık oranı, amputasyon bağımsız sağkalım

Ender Özgün Çakmak, Münevver Sarı, Zeki Şimşek, Şeyhmus Külahçıoğlu, Ali Karagöz, Çetin Geçmen, Çağrı Kafkas, İbrahim Akın İzgi, Cevat Kırma. Primary patency and amputation free survival after endovascular management of infrarenal aorta total occlusions. Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 258-265

Corresponding Author: Ender Özgün Çakmak, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2023 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.