ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
The Anatolian Journal of Cardiology
Early- and mid-term results of cryoablation of atrial fibrillation concomitant with robotic mitral valve surgery [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 266-272 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.81669

Early- and mid-term results of cryoablation of atrial fibrillation concomitant with robotic mitral valve surgery

Murat Kadan1, Emre Kubat1, Gökhan Erol1, Kubilay Karabacak1, Furkan Burak Akyol1, Vedat Yıldırım2, Cengiz Bolcal1, Ufuk Demirkılıç1
1Department Of Cardiovascular Surgery, Gulhane Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Gulhane Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia, which is also associated with mitral valve disease. Surgical ablation is still known to be an important procedure in restoring sinus rhythm (SR) concomitant with mitral valve surgery (MVS). In this study, we aimed to pres-ent our early- and mid-term result of AF cryoablation during robotic MVS.
Methods: Between November 2014 and January 2020, total 34 patients who underwent robotic MVS with concomitant AF ablation were ret-rospectively analyzed. Ten patients had a <1 year AF history, 14 had 1–5 years, and 10 had >5 years. The primary end point of the study was postoperative AF recurrence.
Results: Total 32 and 2 patients underwent mitral valve replacement and mitral valve repair, respectively. Mean aortic cross-clamp and cardio-pulmonary bypass times were 141.8±32.1 min and 196±25.6 min, respectively. The SR was restored with the removal of cross-clamp and cardiac junctional rhythm was observed in 29 (85.3%) and 5 (14.7%) patients, respectively. Two in-hospital deaths secondary to low cardiac output and hepatorenal failure were recorded. Among the rest, 24 (75%) patients were in SR, 6 (18.75%) in AF, and 2 (6.25%) in paced rhythm at discharge.
Conclusion: Robotic cryoablation of AF during MVS is a feasible method with favorable early- and mid-term results.

Keywords: atrial fibrillation, robotic cardiac surgery, cryoablation, cardiac surgery

Robotik Mitral Kapak Cerrahisi Esnasında Uygulanan Atriyal Fibrilasyon Kriyoablazyonunun Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Murat Kadan1, Emre Kubat1, Gökhan Erol1, Kubilay Karabacak1, Furkan Burak Akyol1, Vedat Yıldırım2, Cengiz Bolcal1, Ufuk Demirkılıç1
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Ankara
2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü, Ankara

Giriş: Atriyal fibrilasyon (AF) en sık görülen aritmilerden birisi olup, sıklıkla mitral kapak hastalığı ile ilişkilidir. Özellikle mitral kapak cerrahisi esnasında uygulanan cerrahi ablasyon, sinüzal ritmin yeniden tesis edilmesinde önemli bir prosedür olarak bilinmektedir. Bu çalışmada robotik mitral kapak cerrahisi esnasında, kriyoablazyon uygulanan hastalarımızın erken ve orta dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Methot: Kasım 2014 ve Ocak 2020 yılları arasında, merkezimizde robotik mitral kapak cerrahisine ek olarak AF kriyoablazyonu uygulanan 34 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. 10 hastada 1 yıldan daha kısa süreli, 14 hastada 1-5 yıl arası, 10 hastada ise 5 yıldan daha uzun süredir AF öyküsü mevcuttu. Çalışmamızın primer sonlanım noktası, postoperatif dönemde AF rekürrensi idi.

Sonuçlar: 32 hastaya mitral kapak replasmanı, 2 hastaya mitral kapak tamiri uygulandı. Ortalama kros klemp süresi 141.8±32.1 dakika, ortalama kardiyopulmoner baypas zamanı 196±25.6 dakika idi. 29 hastada (%85,3) kros klempin kaldırılmasının ardından sinüzal ritm restore edilirken 5 hastada junctional ritm izlendi (%14,7). Hastanede yatış süresi içerisinde bir hasta düşük kalp debisi ve bir hasta hepatorenal sendrom nedeniyle kaybedildi. 24 hasta (%75) sinüzal ritm, 6 hasta (%18,75) AF ve 2 hasta (%6,25) pace ritmi ile taburcu edildiler.

Sonuç: Robotik mitral cerrahisi esnasında uygulanan AF kriyoablazyonu,kabul edilebilir erken ve orta dönem sonuçları ile uygun bir tedavi olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal Fibrilasyon, Robotik Kalp Cerrahisi, Kriyoablazyon, Kalp Cerrahisi

Murat Kadan, Emre Kubat, Gökhan Erol, Kubilay Karabacak, Furkan Burak Akyol, Vedat Yıldırım, Cengiz Bolcal, Ufuk Demirkılıç. Early- and mid-term results of cryoablation of atrial fibrillation concomitant with robotic mitral valve surgery. Anatol J Cardiol. 2021; 25(4): 266-272

Corresponding Author: Murat Kadan, Türkiye
Manuscript Language: English


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Quick SearchCopyright © 2024 The Anatolian Journal of CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.