ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271
Volume : 25 Issue : 6 Year : 2021
Quick SearchThe Anatolian Journal of Cardiology Carefulness is important when analyzing epidemiological data [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2021; 25(6): 458-459 | DOI: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.85601

Carefulness is important when analyzing epidemiological data

Fatih Yılmaz
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Koşuyolu Heart Training and Research Hospital; İstanbul-Turkey

Keywords: Epidemiological datas, Myocardial infarction, method.

Epidemiyolojik verileri analiz ederken dikkatli olmak önemlidir

Fatih Yılmaz
Sağlık bilimleri üniveristesi Kosuyolu yüksek ihtisas eğitim araştırma hastanesi

Anahtar Kelimeler: epidemiyolojik data, miyokard infarktüs, metod

Fatih Yılmaz. Carefulness is important when analyzing epidemiological data. Anatol J Cardiol. 2021; 25(6): 458-459

Corresponding Author: Fatih Yılmaz, Türkiye